Sirak, pomalo zaboravljena kultura

2136

Sirak je kao kultura uzgajan prije 5000. g. u Africi , odakle se proširio na ostale kontinente.

sirak

Polovica svjetske proizvodnje sirka otpada na Kinu i Indiju. Pogodan je za uzgoj u uvjetima gdje kukuruz slabije uspijeva. Razvija veoma dubok i razgranat korijen, do dubine 2 m, a stabljika naraste i do 7 m visine. Plod je zrno sa sadržajem 70 – 80 % ugljikohidrata, 10 – 13 % bjelančevina, 3- 3,5 % masti , 1,5 % celuloze i 1,5 % mineralnih tvari. Duljina vegetacije kreće se od 100 do 130 dana.

Sirak se može koristiti za ishranu ljudi, ishranu životinja, kako zrnom tako i zelenom masom, svježom ili siliranom, zatim u industriji: škrob, glukoza, šećerni sirup, alkohol i dr., te za zelenu gnojidbu. Od tehničkog sirka se prave metle i četke.

Pošto dobro podnosi škrta i sušna tla zbog dobre potencijalne rodnosti može se koristiti i za plodored, a također i kao postrna kultura.

Toplina je jedan od činilaca od presudnog značenja za rast i razvoj sirka. Minimalna temperatura potrebna za klijanje i rast je iznad 10°C, optimalna od 27 – 30°C, a maximum do 45°C. Temperatura ispod 0°C uništava sirak. Vezano za svjetlost sirak pripada biljkama kratkoga dana, ali pojedini hibridi podnose i naše klimatske uvjete.

Po zahtjevu za vodom sirak je dosta prilagodljiv, tj. vrlo je otporan na sušu osobito razvijene biljke, a ako je opskrba vodom dobra, tada daje velike prinose. Specifično je za sirak da zbog nedostatka vode može čak zaustaviti rast na određeno vrijeme.

U odnosu na tip tla na kojem se gaji sirak najbolje uspijeva na plodnim i lakšim tlima, slabo kisele do neutralne reakcije, dobro reagira na gnojidbu tla dušikom.

Ima više vrsta sirka, ali za ratarsku proizvodnju najvažnije su obični sirak i sudanska trava. Prema načinu iskorištenja sirak se dijeli na: sirak za zrno, šećerni sirak, tehnički sirak i sudanska trava. Sirak za zrno je visoke stabljike a plod mu je metlica s kvalitetnim zrnom. Služi za prehranu domaćih životinja Šećerni sirak ima veoma visoku stabljiku do 3 pa i više metara. Srž stabljike sadrži 10-15 % šećera glukoze koji se koristi u prehrambenoj industriji. Tehnički sirak ima slabije razvijenu centralnu stabljiku a dobro razvijene bočne s metlicama koje su elastične i tvrde pa se koriste za proizvodnju metli i četki. Sudanska trava ima visoku stabljiku s dosta lisne mase, pa se koristi za proizvodnju sijena i silaže.

Agrotehnika uzgoja

Sjetva sirka se obavlja u redove na dubinu 8-10 cm, s međurednim razmakom 50-60 cm, ako se radi o sirku za zrno, dok se sirak za zelenu masu i šećerni siju u gušćem sklopu za 50 – 100 %. Njega i zaštita sirka se provodi na sličan način kao i kod kukuruza, ali je bitno napomenuti da je sirak znatno otporniji na bolesti i štetnike, pa se praktična zaštita provodi dosta rijetko. Žetva sirka za zrno se obavlja u punoj zriobi, a ravnomjerno dozrijevanje omogućuje minimalno osipanje zrna. Obavlja se adaptiranim žitnim kombajnima. Zrno se suši i sprema kao i ostale žitarice. Prinosi mogu biti i do 7 t /ha zrna.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.