Dorada duhana

264

Nakon otkupa duhana od kooperanata, duhan je potrebno obraditi i pripremiti za proizvodnju cigareta. Proces obrade duhana dijelimo u pet faza: blendiranje, kondicioniranje, treširanje, dosušivanje, pakiranje te kontrola kvalitete.

Prvi korak u pripremi FCV duhana nakon otkupa za proizvodnju cigareta je odvajanje rebra od plojke. Duhanski list je sastavljen od srednje žile ili glavnog rebra od kojeg se granaju sekundarna rebra što sve čini nervaturu i plojke, odnosno tkiva između rebra. Fizička i kemijska svojstva te upotrebna vrijednost plojke i rebra su potpuno različita, a obrada duhana i priprema za izradu duhanskih proizvoda lakša je i djelotvornija ako je rebro odvojeno od plojke.

Ižiljavanje (treširanje) se provodi nakon otkupa duhana, a odvajanjem rebra od lista nastaje strips (plojka bez rebra) i nus-proizvodi: duhansko rebro i duhanska sitnjavina. Svi proizvodi od duhanskog lista se koriste u proizvodnji cigareta. Proces obrade je kompleksan i uključuje niz koraka gdje se koristi toplina i vlaga da bi proizvod bio mekan i savitljiv, i time spriječi lom duhanskog lista u pripremi za treširanje i u samom treširanju. Tvornica za obradu duhana u Virovitici ima jednu liniju za obradu duhana, kapaciteta 120 tona/dan. U tvornici se koriste najmoderniji strojevi i metode testiranja sa međunarodnom potvrdom odlične kvalitete.

Proces obrade duhana dijelimo u pet faza:

  • blendiranje,
  • kondicioniranje,
  • treširanje,
  • dosušivanje,
  • pakiranje i kontrola kvalitete.

Blendiranje

Duhan se kod kooperanata pakira u kartonske kutije C-48 prema insercijama i kvaliteti lista, a nakon otkupa se interno klasira. Određene interne klase se miješaju (blendiraju) prema zahtjevu kupca da bi se dobila određena kvaliteta gotovog proizvoda – stripsa.

Kondicioniranje

Otkupljeni duhan ulazi u obradu sa skladišta sa relativno niskom vlagom da ne bi došlo do kvarenja i propadanja duhanskog lista. Prije treširanja duhan je potrebno zagrijati i navlažiti kako bi se spriječio neželjeni lom duhanskog lista kod blendiranja i treširanja.

Treširanje

Trešeri trgaju list uz pomoć rotirajućih i fiksnih noževa postavljenih iznad savijene korpe koje mogu biti različitih modela i veličina. Potrgani duhanski list ulazi u separtore koji odvajaju „lakše“ dijelove lista, plojku bez rebra od „težih“ dijelova lista, plojka sa rebrom.

Normalno je da se plojka duhanskog list ne može odvojiti od rebra u jednom prohodu pa se proces ponavlja dok se potpuno ne separira plojka od lista. Danas je standard da pogoni za obradu duhana imaju 5 stupnjeva treširanja sa različitim brojem separatora kako bi efikasnost bila maksimalna.

Dosušivanje

Po završetku treširanja svi proizvodi prolaze proces sušenja. Ovdje se vlaga iz svakog pojedinog komadića duhana putem procesa osmoze izbacuje van te se vlaga ujednačava u svakom i najmanjem komadiću duhanskog lista na zadanu vlagu. Obavlja se vrlo precizna kontrola vlage finalnog proizvoda (plojke, rebra i sitnjavine). Preciznim mjerenjem temperature i vlage u suhom proizvodu koja je definirana u početku same obrade omogućeno je čuvanje gotove robe i preko pet godina.

Pakiranje

Slijedi proces pakiranja proizvoda u kartonske kutije (C-48) i označavanje proizvoda sa etiketama prije isporuke kupcu. Određene interne klase se miješaju (blendiraju) prema zahtjevu kupca da bi se dobila određena kvaliteta gotovog proizovda – stripsa.

Kontrola kvalitete

Striktni parametri procesa obrade duhana se konstantno kontroliraju u odijelu Kontrola kvalitete. Za vrijeme procesa obrade duhana kontroliraju se: veličina stripsa, sadržaj rebra u stripsu, sadržaj krupnog rebra (OBJ) te vlaga duhana u toku cijelog procesa obrade.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.