Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u

28

Dopunske djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: OPG) su djelatnosti povezane s poljoprivredom koje omogućuju bolje korištenje proizvodnih kapaciteta te bolje korištenje rada članova OPG-a.

Vrste dopunskih djelatnosti na OPG-u su sljedeće:

1. Proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koja obuhvaća:

1.1. proizvodnja poljoprivrednih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstva, sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

1.2. proizvodnja prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine od drugih poljoprivrednih gospodarstva (osim kupnje mlijeka i mesa), sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

1.3. pakiranje i/ili zamrzavanje i/ili sušenje i/ili konzerviranje prehrambenih proizvoda od sirovine dijelom iz vlastite proizvodnje uz kupnju do 50% sirovine drugih poljoprivrednih gospodarstva, sukladno posebnim propisima koji uređuju ovu djelatnost.

2. Izrada neprehrambenih proizvoda i predmeta opće uporabe koja obuhvaća:

2.1. izrada proizvoda od drva i pluta od pretežito vlastite sirovine povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.2. izrada proizvoda od slame i drugih pletarskih materijala (bambus, ratan, trska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, bijeljena ili bojena slama žitarica te lipova kora) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.3. izrada rukotvorina, nakita, igračaka i suvenira od tkanine, kamena, gline, stakla i drugih materijala povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.4. izrada proizvoda od pčelinjeg voska, sapuna, drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama.

2.5. izrada eteričnih ulja, kozmetičkih proizvoda i drugih neprehrambenih proizvoda i predmeta opće upotrebe.

2.6. izrada proizvoda od konca i vune (pletenje, vezenje, kukičanje, proizvodnja proizvoda od čipke, proizvoda od filcane vune, izrada tradicijske odjeće i narodnih nošnji) povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.7. izrada proizvoda od svježeg i sušenog cvijeća i drugog bilja povezano sa zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

2.8. izrada ostalih proizvoda od drva (cijepani kolci; drveni kolci i stupovi, zašiljeni ali uzdužno nepiljeni) te izrada, pakiranje, obrada, prerada ogrjevnog drva u obliku oblica, cjepanica, pruća, snopova ili sličnih oblika (paletiranje, briketiranje, piletiranje);

3. Pružanje usluga koje obuhvaća:

3.1. pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom opremom, uređajima i/ili alatima koje obuhvaćaju rad s traktorima i drugim poljoprivrednim strojevima u komunalnim poslovima;

3.2. pružanje usluga s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom opremom, uređajima i/ili alatima u građevinskim poslovima;

3.3. usluge u šumarstvu s poljoprivrednom i šumskom mehanizacijom, opremom, uređajima opremom, uređajima i/ili alatima;

3.4. usluge sa radnim životinjama u poljoprivrednim i šumsko-gospodarskim poslovima;

3.5. usluge sa radnim životinjama u ostalim aktivnostima povezano s ruralnim običajima i/ili tradicijskim vještinama;

3.6. ostale usluge, aktivnosti i savjeti vezani uz držanje životinja, uzgoj bilja i preradu poljoprivrednih proizvoda;

3.7.ostale usluge i aktivnosti u korištenju raspoloživih radnih resursa gospodarstva

4. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga koje obuhvaća:

4.1. Pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga na OPG-u u prema posebnom propisu dopuštenom obuhvatu i sukladno propisima koji reguliraju ovo područje;

4.2. Pružanje ostalih usluga i aktivnosti na OPG-u;

5. Pružanje ostalih sadržaja i aktivnosti koje obuhvaćaju:

5.1. omogućavanje stjecanja znanja i vještina o uzgoju bilja i životinja;

5.2. omogućavanje organiziranja tečajeva za izradu tradicijskih proizvoda i rukotvorina;

5.3. omogućavanje edukacijskih praktikuma i/ili omogućavanje održavanja radionica, tečajeva, seminara i edukacija iz registrirane dopunske djelatnosti OPG-a;

5.4. proizvodnja i isporuka energije iz obnovljivih izvora od poljoprivredne i/ili šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke, gnojnice, drugih izvora biomase, vode, vjetra i sunca do snage 1MW nominalne snage generatora (kotla);

5.5. proizvodnja i isporuka organskih gnojiva proizvedenih na OPG-u;

5.6. uzgoj i isporuka divljači, rakova, žaba, slatkovodni uzgoj riba na OPG-u;

5.7. uzgoj ostalih nespomenutih biljnih vrsta na OPG-u;

5.8. sudjelovanje na manifestacijama prikazivanjem aktivnosti i djelatnosti OPG-a vezanih s ruralnim običajima, zanimanjima tradicijskih obrta i/ili tradicijskim vještinama;

5.9. sakupljanje i/ili prerada samoniklog i ostalog bilja.

Na OPG-u se može obavljati jedna ili više dopunskih djelatnosti i/ili zanimanja, a detaljan Popis dopunskih djelatnosti i Popis zanimanja tradicijskih obrta i vještina objavljeni su u Prilogu I i Prilogu II Pravilnika o dopunskim djelatnostima na OPG-u i čine njegov sastavni dio.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.