Rezidba i pravilan uzgoj mlade vinove loze

5275

Rezidba vinove loze prvih 4-5 godina poslije sadnje vinograda presudna je za njegov uspješan razvoj i što ekonomičnije iskorištavanje u godinama pune redovite rodnosti.

U tom razdoblju najvažniji cilj proljetnog orezivanja trsa je formiranje izabranog uzgojnog oblika. Postupak rezidbe za gotovo sve uzgojne oblike u prvoj i drugoj godini nakon sadnje su iste, a tek se treće godine jedna rozgva reže na visinu koju određuje uzgojni oblik. Ovdje ćemo opisati formiranje uzgojnog oblika dvostruki Guyot, koji je u našem podneblju i najzastupljeniji. Postupak je sljedeći: U prvoj se godini iz posađenog cijepa razviju jedna do dvije mladice koje se vežu uz kolac i redovito njeguju. Druge se godine razvijenija rozgva prikraćuje na dva pupa, a ostale (ako ih ima) u potpunosti uklanjaju. Kad iz pupova mladice porastu oko 15 cm – ostavljaju se dvije najbolje i povežu uz kolac, a ostale oplijeve.

Za vegetacije se mladice još 2-3 puta povezuju i ako jače prerastu kolce, vršikaju se do kraja srpnja na oko 1,5 m. Zriobom one prelaze u jednogodišnje drvo – rozgvu. U trećoj godini se od dvije razvijene rozgve odabere ona koja razvijenija i u povoljnijem položaju, odnosno više u smjeru reda i reže na visinu uzgoja, a druga se može rezati na pričuvni reznik. Kad mladice porastu oko 10-15 cm, osim tri do četiri vršne u gornjem dijelu stabalca, sve donje se oplijeve. U proljeće četvrte godine može se postupiti na dva načina: A) dvije nasuprotno razvijene rozgve koje daju najbolji oblik slova „V“ ili rašlje, režu se na dva reznika B) vršna rozgva reže se na lucanj, a dvije niže, nasuprotno raspoređene, na reznike s dva pupa.

Taj prvi lucanj u četvrtoj godini je privremen i služi za dobivanje većeg prvog uroda. Iduće godine on se potpuno uklanja. Pete se godine u proljetnoj rezidbi na svakom kraku ostavlja jedan lucanj s 8 do 10 pupova, a od mladice ispod njega formira prigojni reznik od 2 pupa. Na trsu koji je slabije kondicije ostavit ćemo samo jedan lucanj i dva prigojna reznika. Svih ostalih godina u rezidbi izrođeno staro rodno drvo lucanj se odbacuje i na krakovima formiraju novi lucnjevi i reznici (iz gornje mladice prigojnog reznika lucanj, a iz donje prigojni reznik). Na taj način se završava formiranje uzgojnog oblika dvostruki Guyot.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.