Uzgoj i rezidba jabuke u gustom sklopu

3018

U novije vrijeme prevladava uzgoj jabuka u gustom sklopu s razmakom sadnje 3,5 x 1,0 m sa cca 3.000 sadnica/ha. Gusti sklop može se primijeniti samo na voćkama slabe bujnosti. Slaba bujnost regulirana je slabom biljnom podlogom kao M9.

rezidba jabuke u gustom sklopu

Slabo bujne voćke zahtijevaju naslon konstrukciju. Postavlja se u godini sadnje kao i ograda oko voćnjaka da bi ga se zaštitilo od zečeva i drugih štetnika. Kao naslon rabi se armatura s tri žice raspoređena na stupovima, koji mogu biti betonski. Kao najbolji uzgojni oblik za slabo bujne podloge i gustu sadnju pokazalo se vitko vreteno. Njegovo deblo je visine oko 60 cm s provodnicom. Osnovne grane su spiralno raspoređene i međusobno razmaknute oko 20 cm. Ukupna visina stabla je oko 2,20 m. Tijekom uzgoja u prve tri godine se formira uzgojni oblik, i to rezidbom, savijanjem i otklanjanjem suvišnih grana, pinciranjem sadnica, prorjeđivanjem plodova…. To se mora raditi pod nadzorom osobe stručne za taj posao.

Prve godine deblo se veže za prvu žicu na armaturi koja je postavljena 50 cm od površine tla. Provodnica se skraćuje na visini od 60 cm. Tijekom vegetacije pojavit će se više mladica nego što treba. Najgornja i najbujnija grana ostavljaju se za provodnicu. Još se odaberu 3 do 4 postrane mladice dobro raspoređene za skeletne grane, a sve ostale grane treba dovesti u vodoravan položaj.

Druge godine se postrane grane, koje su uspravne, sasvim uklone, a ostave se dobro raspoređene grane na provodnici (razmak 20 cm), a na provodnici se uklone konkurentne grane.

Treće godine na najnižim granama uklanjaju se izboji koji su u drugoj godini rodili, a prorjeđuju se jednogodišnje mladice. Osnovne grane produljuju se jednogodišnjim izbojima. Provodnica se skraćuje na visinu oko 2,20 m.

Rezidba u rodu svodi se na osnovna načela:
 – bujne jače grane se odstranjuju,
 – mladice konkurentne vrhovima grana i grančice se odstranjuju,
 – okomito bujne mladice (vodopije) se odstranjuju,
 – krošnja se prorjeđuje odstranjivanjem gustih mladica,
 – izboji koji rastu prema unutrašnjosti krošnje se odstranjuju,
 – izboji konkurentni vrhu se odstranjuju.

Rezidba voćke mora biti intenzivnija jer se na taj način stvara veći broj rodnih grančica.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.