Izbor lokacije u ekološkoj proizvodnji ljekovitog bilja

1938

U ekološkoj proizvodnji ljekovitog bilja neophodno je za svaku proizvodnu površinu voditi posebnu dokumentaciju koja sadrži podatke o plodnosti zemljišta, agrotehničkim mjerama primijenjenim prethodnih godina i podatke o eventualno provedenoj melioraciji, kalcifikaciji i sl.

Također treba navesti podatke o posljednjoj primjeni kemijskih sredstava na pretkulturi, a ako se sumnja na zagađenost tla, u tlu treba odrediti sadržaj teških metala, kloriranih ugljikovodika i/ili ostataka pesticida i provjeriti jesu li izvan dozvoljenih granica.

Osim klimatskih uvjeta (temperatura, oborine), pri izboru lokacije za ekološku proizvodnju ljekovitog bilja posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju zahtjeva pojedine vrste sa značajkama tla (mehanički sastav i poroznost tla, pH, tj. reakcija tla, sadržaj humusa i biljnih hranjiva i dr.). Za kulture koje se uzgajaju zbog korijena (bijeli sljez, anđelika, odoljen, žuta sirištara), poželjna su tla lakšeg mehaničkog sastava budući da se u takvim tlima korijen tijekom vegetacije bolje razvija, a nakon vađenja lakše pere. Na ovaj se način može značajno povećati kvaliteta proizvoda i smanjiti troškovi proizvodnje.

Reakcija tla (pH) važna je značajka zbog više razloga. U lužnatim tlima visokih pll vrijednosti (pH > 7,5) otežana je ishrana bilja željezom i nekim mikroelemenlima što ima za posljedicu pojavu kloroze na listu osjetljivih vrsta. S druge strane, značajno se povećava pristupačnost većine mikroelemenata i teških metala pa može doći do njihove povećane akumulacije i pojave potencijalno štetnog sadržaja u biljnom materijalu (iznad maksimalno dozvoljenih koncentracija).

Zbog toga su za uzgoj ljekovitog bilja najbolja tla slabo kisele do neutralne reakcije (pH od 5,5 do 7,0). Osim toga, tla ne smiju biti onečišćena potencijalno štetnim tvarima (ostacima pesticida, teškim metalima i si.) i nužno moraju biti na sigurnoj udaljenosti od izvora onečišćenja zraka (tvornice, autoceste i si.). Neka tla prirodno sadrže povećane količine pristupačnih mikroelemenata i teških metala što može utjecati na njihovu povećanu akumulaciju u biljkama i time značajno ugroziti kvalitetu. Z

bog svih navedenih razloga, prije sjetve ili sadnje obavezno treba napraviti fizikalnu i kemijsku analizu tla na površinama na kojima se planira uzgoj ljekovitog bilja. Za ekološku se proizvodnju posebno mora utvrditi stanje s obzirom na sadržaj teških metala i eventualnih ostataka pesticida.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.