Sadilice presadnica

2713

Sadilice presadnica imaju agrotehničke zahtjeve za svoj rad, što znači da tlo mora biti sitnomrvičaste strukture i povoljne vlažnosti na dubini na kojoj se sadi.

Za sadnju se moraju koristiti neoštećene presadnice. Sadnje se radi na način okomitog polaganja presadnica, a mora se izvršiti i zbijanje tla uz korjenčić presadnice. Također mora postojati mogućnost zalijevanja prilikom sadnje. U sadnji ne bi smjelo biti više od 3 % nezasađenih praznih mjesta, a prijem presadnica mora biti najmanje 95 %. Sadnja pruža mogućnost sadnje presadnica i lončanica.

Prema načinu sadnje, sadilice možemo svrstati u sljedeće kategorije:
a) Presadnice golog korijena – poluautomatske sadilice
b) Paperpot – presadnice u papirnatim lončićima – sade se poluautomatskim i automatskim sadilicama
c) Presadnice iz plastičnih kontejnera – poluautomatske sadilice
d) Sistem sadnje u fazi kotiledona – na ljepljivoj traci sa supstratom, dužine do 400 m.

Zahtjevi koje sadilice trebaju ispunjavati:

 • Točnost odlaganja presadnica
 • Dobro prilagođavanje neravnim terenima
 • Mogućnost brze i lake izmjene razmaka sadnje u i između redova
 • Jednostavno rukovanje
 • Mali broj radnika za posluživanje
 • Mogućnost sadnje svih vrsta presadnica
 • Niska nabavna cijena
 • Da sade bez oštećenja
 • Da presadnicu posade okomito i dobro pritisnu tlo oko korijena
 • Da održavaju konstantnu dubinu sadnje.

Dijelovi sadilica su: platforma za rasad (lončanice ili lukovice) ili ploče s lončićima; ulagač rasada; ralo za oblikovanje jarka, pritisni kotači sa bočnim pritiskom i uređaj za zalijevanje sadnica. Tipovi sadilica su: jednoredne ili višeredne, te ovjesne, poluovjesne i vučene. Postoje i samokretne sadilice rasada koje mogu saditi i do 14 redova.

S obzirom na konstrukciju uređaja za ulaganje, sadilice dijelimo na:

 • Sadilice s pločama, koje se uglavnom napuštaju zbog teškog rada za radnike, dok se razmak sadnje kontrolira zvučnim signalom, a dubina rada se određuje potpornim kotačima
 • Sadilice s prstima na vertikalnom kolu rade tako da radnik stavlja biljke u hvataljke; hvataljke sade sigurno i okomito, i može se podesiti trenutak otpuštanja biljke. Moguća je sadnja lončanica, lukovica i biljaka sa jače razvijenim korijenom, a brzina sadnje ovisi o razmaku i iznosi 1 – 2 km/h.
 • Sadilice s prstima na elevatoru.
 • Sadilice s konusnim otvorima na horizontalnom kolu omogućavaju brzinu sadnje od 1 – 1,5 km/h, a ovisi o razmaku sadnje, motiviranosti radnika i ujednačenosti presadnica. Frekvencija ulaganja je do 3600 biljaka po satu proizvodnog rada.

Automatske sadilice presada

Za rad ovakvim sadilicama rasad je uzgojen u malim papirnatim lončićima razgradljivim u tlu i spojenim u tzv. čokoladne ploče. Ploče se smještaju na postolja u nizu, a pojedine lončiće otkidaju prsti ili hvatači i drže ih i stavljaju u tlo. Za jedan sat produktivnog rada po jednoj sadnoj jedinici može se posaditi i do 11000 lončića. Brzina sadnje iznosi 2,7 – 5,5 km/h.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.