Sve o sadnji i zaštiti krumpira

317

Proizvođači koji plasiraju svoj krumpir ranije na tržište započinju sadnju ranih sorata već krajem ožujka ovisno o vremenskim prilikama, dok su najpovoljniji uvjeti za sadnju temperature tla 6-8°C i temperature zraka iznad 15°C, što se uvjeti koje obično imamo od prve dekade travnja.

Prilikom sadnje može se provesti preventivna zaštita od žičnjaka, bolesti bijele noge i antraknoze – venuća, a nakon sadnje zaštita od korova. Herbicide primijeniti na vlažno tlo ili prije najavljenih oborina kako bi bili učinkoviti. Ako se ne najavljuje kiša, ne primjenjivati zemljišne herbicide, već odabrati neki od herbicida namijenjen za suzbijanje korova nakon nicanja krumpira, za koje nije važno da tlo bude vlažno, jer djeluju kontaktno na korove.

Izvor zaraze kod bijele noge ili rizoktonije (Rizoctonia solani) mogu biti zaraženi oboljeli gomolji koji ostaju poslije vađenja prošlogodišnjeg krumpira. Gljiva odmah u nicanju napada klicu i uzrokuje njeno vršno nekrotično odumiranje. Na zaraženom dijelu stabljike vide se smeđa udubljenja i izdužene pjege (nekroze). Biljka na donjem dijelu zdravog tkiva pokušava sekundarnim rastom nadoknaditi gubitak. Kao posljedica napada gljive strukovi cime rastu u cik-cak liniji, među-koljenca su skraćena, a nodiji zadebljali. Kasniji napad se prepoznaje na vršnom ili najmlađem lišću (uvija se prema gore i mijenja boju u žuto-zelenu s crvenkastim rubom). Ovisno o infekciji različitih organa i razvojnom stadiju biljaka, simptomi mogu biti različitog izgleda. U izuzetno povoljnim uvjetima na stabljici u razini zemlje gljiva formira bijeli površinski micelij (od tuda i naziv “bijela noga”). Gomolji na zaraženim biljkama budu raspucani, a na njima se pronađu tamnosmeđe tvrde tvorevine koje se ne mogu oprati (crne mrlje – sklerociji koji izgledaju kao komadići zemlje).

Simptomi antraknoze (Colletotrichum coccodes), uočavaju se na nadzemnom djelu biljke kao naglo žućenje i venuće. Žućenje i venuće započinje od vrhova listova koji se uvijaju i zahvaćaju sve zelene dijelove biljke. Na kraju biljka poprima ljubičastu boju. Na prizemnim dijelovima stabljike može se uočiti trulež i pucanje tkiva, a ponekad se cijela biljka osuši. Na zaraženim gomoljima vide se smeđa udubljenja, a na presjeku gomolja može se vidjeti jasna granica između zaraženog i zdravog dijela u obliku crne linije. Bolest se rjeđe javlja, ali su na nju posebno osjetljive sorte Jaerla i Resy gdje prinosi mogu biti manji i do 50%.

Zaštita od navedenih bolesti provodi se u vrijeme sadnje krumpira i to tako da se tretira samo brazda (tlo), a gomolji ostaju netretirani sredstvom ORTIVA, ZAKEO 250 SC ili ZAFRA AZT 250 SC (azoksistrobin), u količini 3 l/ha.

Pripravak MONCEREN 250 FS (pencikuron) može se primijeniti kao zaštita od bijele noge tretiranjem gomolja krumpira na jedan od sljedećih načina:

a) prije sadnje – tretiranjem gomolja na pokretnoj traci u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja,
b) tijekom sadnje – tretiranjem gomolja unutar odgovarajuće prilagođene sadilice u količini od 0,6 l/t gomolja uz utrošak vode 2 l/t gomolja,
c) tijekom sadnje – primjenom u brazdu s prilagođenom sadilicom u količini od 3 l/ha uz utrošak vode 60-80 l/ha.

Zaštita od žičnjaka (por. Elateridae), može se provesti pripravkom FORCE 1,5 G (teflutrin). Koristi se tretiranjem tla pri sadnji u redove, inkorporacijom na 5 – 8 cm dubine. Sredstvo se smije samo jednom godišnje koristiti na krumpiru uzgajanom isključivo u ratarskom plodoredu, u kojem postrne krmne kulture, povrtnice te soja ne smiju biti iduće godine. Primjenjuje se u redove za vrijeme sadnje pomoću depozitora za granulirane insekticide u dozi 7-10 kg/ha. Karenca 91 dan, nije dozvoljen u mladom krumpiru.

Zaštita od korova nakon sjetve, a prije nicanja krumpira može se provesti primjenom jednog od herbicida:

RACER 25 CS, RACER 25 EC (flukloridon). Primjenjuje se u dozi 2,0 l/ha, koristi se za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova (ambrozija, mračnjak, dvornici, dikica…) i nekih travnih korova (obični koštan, obična svračica, muhari…). Ne smiju se primjenjivati na lakšim pjeskovitim i humusom siromašnim tlima, jer u uvjetima obilnih oborina može doći do fitotoksičnosti. Moguće kombinirati s graminicidima (pendimetalin) zbog djelotvornosti na uskolisne korove tada se primjenjuje u dozi 1,5-2 l/ha. Veća doza primjenjuje se samo na teškim tlima. Nakon primjene u ekstremno sušnim godinama u jesen se ne smije sijati žito.

REACTOR 360 CS, KALIF 360 CS, CLEMATIS, CLOMATE, SIRTAKI (klomazon). Primjenjuju se u dozi 0,25 (0,3) l/ha za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova . Sredstvo REACTOR 360 CS primijeniti na gotove humke, a za proširenje spektra djelovanja na jednogodišnje uskolisne korove, može se kombinirati sa herbicidima na osnovi linurona, napropamida i metribuzina. Za ostala sredstva o mogućnosti miješanja sa drugim sredstvima treba provjeriti kod vlasnika registracije. Ne smije se primjenjivati u sjemenskom krumpiru i na tlima koja sadrže više od 10% organske tvari. Nakon primjene sredstava nije preporučljivo kultivirati usjev da se ne razbije ,,herbicidni film,, koji sprječava nicanje korova.

PROMAN (metobromuron). Primjenjuje se u dozi 4 l/ha uz utrošak 200-600 l vode/ha. Suzbija jednogodišnje širokolisne i neke travne korove.

DOST 330 EC, STOMP AQUA CS, PENDUS 330 EC, SHARPEN 330 EC (pendimetalin). Doze primjene ovisno o preparatu su 2,5-6 l/ha. Namijenjeni suzbijanju jednogodišnjih travnih (obična svračica, koštan, muhari, mišji repak, obična slakoperka) i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova (loboda, konica, broćika, šćir…).

FILON 80 EC (prosulfokarb). Doza primjene 4-5 l/ha, suzbija jednogodišnje uskolisne korove.

PLATEEN WG 41,5 (flufenacet). Primjenjuju se 2-2,5 kg/ha, suzbija jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove (ambrozija, mrtva kopriva, šćir..).

CHALLENGE 600 (aklonifen). Koristi se u suzbijanju jednogodišnjih uskolisnih i jednogodišnjih širokolisnih korova u količini 4 l/ha.

SENCOR WG 70, SHARMETRIN, METRIPHAR WG, SCORPIO 70 WG, SENAT WG, METRO, MISTRAL 70 WG (metribuzin). Primjenjuju se u dozi 0,75-1,5 kg/ha – 0,75 kg/ha na lakim; 1,0 kg/ha na srednje teškim tlima; 1,5 kg/ha na teškim tlima , a SENCOR SC 600 u dozi 0,9 l/ha. Suzbijaju jednogodišnje širokolisne (dvornik, konika, ambrozija, loboda, šćir, crna pomoćnica…) i neke travne korove (koštan, muhar..). Navedena sredstva mogu se primijeniti i nakon nicanja u smanjenim dozama (detaljnije u sljedećoj preporuci).

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.