Proizvodno vezane potpore za povrće

524

PVP za povrće dodjeljuje se korisnicima za prihvatljive površine na kojima se proizvodi povrće u nasadu kao glavna kultura.

Kako bi bio prihvatljiv za PVP za povrće korisnik mora imati ukupno najmanje jedan hektar prihvatljivih poljoprivrednih površina koje prijavljuje za izravna plaćanja.

Kako bi bio prihvatljiv za PVP za povrće korisnik mora imati u AGRONET-u prijavljenu proizvodnju na minimalnoj površini od 0,5 ha za svaku prihvatljivu povrtnu vrstu.

Izuzetak od uvjeta za povrtnu vrstu je salata gdje je prihvatljiva površina od 0,5 ha u kombinaciji vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula.

Korisniku se potpora dodjeljuje za prvih dvadeset (20) prihvatljivih hektara pod povrtnim vrstama, a zbrajaju se one površine za koje je zadovoljena minimalno prihvatljiva površina po pojedinoj povrtnoj vrsti.

Kako bi ostvario PVP za povrće poljoprivrednik mora isporučiti minimalnu količinu povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća u 2021. godini.

Izuzetak uvjeta o minimalno isporučenoj količini povrća (t/ha) za svaku prihvatljivu vrstu povrća je salata gdje je prihvatljiva i kombinacija vrsta: salata, endivija, matovilac, radič, rikula. U dostizanju uvjeta minimalno isporučene količine povrća (t/ha) u kombinaciji navedenih vrsta prihvatljiv je urod od minimalno 9 t/ha.

Dokaz o isporučenoj količini povrća jesu računi/otpremnice/ podaci o prodanim količinama iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda OPG-a, koju su OPG obvezna voditi sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i iz Evidencije o poljoprivrednoj proizvodnji i prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda SOPG-a, sukladno posebnom propisu kojim se uređuje upisnik poljoprivrednika.

Kopije računa korisnik je dužan dostaviti Agenciji za plaćanja najkasnije do 15. svibnja 2022. godine.

Površine koje je korisnik u jedinstvenom zahtjevu prijavio za mjeru 11 – Ekološki uzgoj nisu prihvatljive za PVP za povrće. U slučaju umanjenja prihvatljivih površina na temelju ovoga kriterija i primjene kriterija iz stavaka 7. i 8. ovoga članka ne primjenjuje se administrativna kazna iz članka 19. i 19.a Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014.

Samo jedan od više poljoprivrednika koji imaju istog nositelja, odnosno odgovornu osobu može ostvariti PVP za povrće. U slučaju da zahtjev za PVP za povrće podnese više od jednog poljoprivrednika, redoslijed prioriteta za dodjelu proizvodno vezane potpore za povrće je:
1. najveća prijavljena površina
2. najraniji datum podnošenja zahtjeva.

Povrtne vrste koje se uzgajaju na supstratu prihvatljive su za proizvodno vezane potpore ukoliko se supstrat nalazi na prihvatljivim površinama te ukoliko supstrat i površina tla nisu odvojene već je omogućeno korijenju biljke prodiranje kroz supstrat i povezivanje sa tlom.

Jedinstveni zahtjev sadrži zahtjev za dodjelu PVP za povrće, pri čemu je utvrđena površina u smislu članka 2. stavka 1. točke 23. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014 ujedno prijavljena površina za potrebe primjene članka 19. Delegirane uredbe Komisije br. 640/2014.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.