Štetnici u šećernoj repi

2722

Najznačajniji štetnici šećerne repe su kukci, nematode, stonoge, puževi, sisavci i drugi.

pipa

Od kukaca se najčešće javljaju u tlu žičnjaci i grčice. No tijekom vegetacije javljaju se pipe, sovice, lisne uši i dr.

Repina pipa

Repina pipa ima jednu generaciju godišnje i prezimi kao odrasli oblik u tlu na prošlogodišnjem repištu.
Simptomi – Šećerna repa je naosjetljivija u vrijeme prva dva para listića, kada odrasli oblik pipe pričinjava najveće štete. Kod jačeg napada repa može biti potpuno uništena i repišta se moraju preorati. Ličinke su na korijenu i ne pričinjavaju znatnije štete.
Suzbijanje – Već jedna pipa na 1 m2 predstavlja opasnost. Mehaničke mjere se primjenjuju, kao što je kopanje obrambenih jaraka i primjena svih agrotehničkih mjera koje potpomažu razvoj repe, te zaštira biološkim i kemijskim sredstvima: Boxer SL, Chromorel D EC, Fastac SC, Decis EC, Beta Baythroid EC, King EC, Mospilan SG, Karate MC i dr. Repu mogu oštetiti i druge pipe kao što su lucernina, blitvina, mala repina pipa, repin viličnjak i dr.

Buhači

Na repi se najčešće javljaju repin i kupusni buhač. Buhači su sitni kukci dužine tijela 1,5-4 mm, a stražnje nogu su im prilagođene za skakanje. Štete prave imaga izgrizanjem lišća u vidu sitnih okruglih rupica. Ličinke žive u stabljici, korijenu ili miniraju lišće različitih biljaka. Štete nanose samo odrasli, dok su ličinke bez većeg ekonomskog značaja.
Suzbijanje – ovog štetnika, posebno prve generacije, provodi se gotovo na svim površinama, jer se oni pojavljuju redovito svake godine. Od insekticida mogu se primjeniti: Dursban G-7,5, Geocid G-5, Volaton G. Nakon nicanja repe mogu se primjeniti slijedeći
insekticidi: Chromorel – D EC, Fastac SC, Volaton G-5.

Crna repina uš

Na šećernoj repi najčešće se javlja crna repina uš. Odrasle uši su tamne boje, a ličinke zelene boje. Na godinu imaju 10-16 generacija. Prezimljavaju u stadiju jajeta na drvenastim biljkama. Razvoj ovih generacija na šećernoj repi najjače je u svibnju i lipnju. Lisne uši nanose štete sišući sokove biljaka, uslijed čega dolazi do uvijanja listova a i prijenosnici su viroza. Za suzbijanje koriste se selektivni insekticidi, ali treba voditi računa o korisnim kukcima, neprijateljima lisnih uši (buba mare).

Repin moljac

Repin moljac je periodični štetnik ove kulture. Gusjenice izgrizaju najčešće centralno lišće, ubušuju se u peteljke, te u glavu korijena. Suzbijanje se provodi uglavnom pravilnim plodoredom, uništavanjem ostataka biljaka na starom repištu te primjenom
insekticida.

Kupusna sovica

Prema vremenskim uvjetima daje 1-3 generacije, a biljke stradaju od proljeća do jeseni. Šećerna repa najviše strada od druge polovice svibnja do polovine lipnja, a zatim opet u srpnju i kolovozu. Prema sadašnjem saznanju ovaj štetnik, pored repine pipe za sada najviše ugrožava proizvodnju šećerne repe.

Repina nematoda

Repina nematoda značajno može utjecati na smanjenje prinosa i digestije šećerne repe. Prezimljava u tlu u obliku ciste.
Simptomi – Venuće lista, uslijed narušene transpiracije, te vanjsko lišće vene i poliježe. Repa razvija korjenčiće („bradatost korijena“), radi nadoknade hranivih tvari. To su korijenčići na kojima se nalaze ciste limunastog oblika.
Suzbijanje – se obavlja isključivo primjenom plodoreda i agrotehničkim mjerama.

Osim navedenih štetnika u pojedinim godinama mogu se javiti i razni štitasti kornjaši, atomarija, crni repar, repina korjenova uš, repina muha, metlica kao periodični štetnik…

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.