Hranidba krava u zimskom razdoblju

2325

Hrana za istu količinu mlijeka po vrijednosti mora biti jednaka ljeti i zimi za muzare jer kravi muzari treba dati za istu količinu namuženog mlijeka jednaku količinu hrane.

Postoji i vremenska razlika koja odreñuje vrstu krme i hrana je različita ljeti i zimi za muzare. Ljeti, to je paša i hranidba muzara zelenom krmom sa oranica, dok je u zimi u uporabi kao hrana najviše sijena silaža, sijenaža i sočna krmiva, pa ako treba i slama sa kukuruzovinom. Najvažnije je da se hranidbenim obrocima daje dosta hrane i vrijedne hrane obračunate u hranjivim jedinicama i probav. bjelančevima.

Obroci moraju muzarama osiguravati uzdržnu i produktivnu hranjivu vrijednost muzarama. Što muzara dobiva ljeti ispašom, to krava mora dobiti i zimi samo u drugom obliku. Paša je najpotpuniji obrok muzarama. Osim sadržajnih i potpunih dnevnih obroka u zimskoj hranidbi muzara mora se udovoljavati odreñenim načelnim pravilima na stajskom držanju da bi zimski obroci bili djelotvorni i efikasniji od obroka zavisi i količina namuženog mlijeka.

Zimske nastambe za muzare moraju osobito zadovoljiti uvjete osim hrane koji osiguravaju pravilno držanje. To su dobar i udoban higijenski smještaj, mikroklima i dobra ventilacija, čistoća i drugi uvjeti koji su od znatnog utjecaja na djelovanje datog krmiva u pozitivnom smislu.

– obrok mora biti dovoljan za sitost
– unutar dnevnog obroka sadržaj prob. bjelančevina mora biti na potrebnoj visini ukupnog obroka
– da bi obrok bio kvalitetniji i potpun krmiva se moraju kombinacijom nadopunjavati
– u zimskoj hranidbi muzara treba odabirati krmiva u kombinaciji koja se najjeftinija (kao što je ispaša ljeti) ali da ispunjavaju hranidbene zahtjeve, da se dobije očekivana mliječnost i zadrži dobra kondicija tijela
– obroci se normiraju u skladu očekivanog i dobivenog mlijeka
– zbog uštede rada, znanja i truda teško je pristupiti individualnog hranidbi krave kao jedinke. Zato he najbolje da se muzare grupiraju (klasiraju) u klase po količini namuženog mlijeka, a koja količina zavisi od krupnoće muzare, njene uhranjenosti, kondicije, rase, stupnju bređosti i dr.

Svrha klasiranja u grupe i klase je u tome da bi se za jednu grupu mogli podesiti adekvatni obroci po količini i kakvoći mlijeka. Posebne grupe sačinjavaju muzare na zasušenju i već zasušene, te prvo i drugo telke.

Prvo i drugotelkama valja obrok povećavati tj. avansirati povećanjem i boljom krmom za proizvodnju 3-5 l mlijeka iznad namuženog ako se prvotelkama npr. daje 12 litara daje joj se obrok kao avans za proizvodnju 15 l mlijeka.

Grupiranje se obavlja tako da se muzare podijele na one koje daju dnevno 10-15 l i na grupu sa 5-10 l dnevnog podoja uz ostale parametre. Stočarima je teško dati recepturu za zimsku hranidbu muzara izuzev principa kojima moraju odgovarati oborci da se zadovolje uzdržne i produktivne potrebe.

Za to treba poznavati i hranjive vrijednosti krmiva, pa je najbolje da obroke sastavljaju praktičari stručnih službi i prema zalihama krmiva s kojima gospodarstvo raspolaže, a da bi se udovoljilo i kombiniranjem krmiva u obrocima.

Važno je da muzara u zimi dobiva i izvjesnu količinu sijena kao potrebu namirivanja kabastom krmom. Kao kabasta krma može se koristiti i slama grahorica i kukuruzovina, ali bi uvijek u obroku trebalo biti 1/3 sijena.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.