Sindrom masne jetre

2627

Sindrom masne jetre nastaje iz istoga razloga kao i ketoza. Zbog nedostatka glukoze i trošenja masnih rezervi, dolazi do nakupljanja masti u jetri.

Zbog toga jetra ne može normalno obavljati svoju funkciju. Nakupljanje masti u jetri može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih poremećaja. Znakovi toga poremećaja slični su onima kao i kod ketoze, a može se javiti i potištenost životinje.

Mada životinje sa sindromom masne jetre imaju izvjesne karakteristike slične ketozi, postoje i određene razlike između ovih metaboličkih stanja. Najčešće je ovo stanje praćeno i drugim problemima u toku telenja, kao što su mliječna groznica, dislokacija sirišta, retencija placente, metritis ili mastitis. U ovakvih životinja često je povišena tjelesna temperatura, zbog nastale infekcije.

Mada je razina masnih kiselina obično visoka, ketoza je gotovo uvijek sekundarnog karaktera. Sadržaj glukoze u krvi može biti visok ili nizak. Ovakve krave često ugibaju sa masnom jetrom i velikim količinama unutrašnjih masti. Tretiranje ovakvih životinja nije uvijek dovoljno efikasno, a najčešće se sastoji od intravenskih injekcija glukoze, zajedno sa antibioticima u cilju suzbijanja infekcija. Uzrok ovakvog stanja je konzumiranje suvišnih količina energije u vrijeme zasušenosti, a možda čak i u toku prethodne laktacije, što ima za posljedicu stres u toku telenja. Sindrom debelih krava po svome obujmu često predstavlja problem krava u čitavom životu.

Ishrana svih bolesnih krava u obrocima na bazi kukuruzne silaže i izuzimanje odgovarajućih grupa sa zasušenim kravama, predstavlja najčešće i uzrok pojave sindroma masne jetre. Nedavno provedena ispitivanja pokazuju da krave sa suvišnim količinama masti mogu proći kroz period telenja bez komplikacija. Ovakve krave osjetljivije su na probleme vezane za telenje, zbog čega imaju kasnije otežan normalan tok laktacije. Kada krave ne uzimaju hranu, velike količine metaboliziranih masnih kiselina dospjevaju u jetru, što dovodi do stvaranja masne jetre, a što otežava ozdravljenje ovakvih životinja.

Odgovarajuća briga u vrijeme telenja, od izuzetnog je značaja za debele krave. Metode preventive su iste kao i za ketotične krave, pri čemu je osnovno ne dozvoliti prekomjerno nakupljanje tjelesnih masti u periodu prije telenja. Ovo se veoma efikasno postiže ishranom sa manjim količinama zrna žitarica i silaže i većim količinama kvalitetnog sijena.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.