15.4 C
Zagreb
29 . svibanj 2023
Veterinarstvo

Veterinarstvo

Veterina, bolesti i suzbijanje bolesti domaćih životinja

Zarazna šepavost ovaca

Kažemo da je zarazna šepavost bolest ovčara. Javlja se najčešće kao posljedica loših uvjeta držanja i loše brige vlasnika o ovcama. U stado se...

Vrbanac u svinjogojstvu

Uzročnik bolesti se nalazi gotovo svugdje u okolini svinje, te u tonzilama i početnom dijelu probavnog trakta zdravih svinja. Uslijed pogodovnih čimbenika, kao što su...

Paratuberkuloza ili Jonova bolest

Paratuberkuloza je kronična neizlječiva zarazna bolest bakterijske etiologije, a od ove bolesti najčešće obole goveda i ovce u intenzivnim uzgojima. Uzročnik se izlučuje putem balege...

Vitamin A u ishrani stoke

Niz bolesti životinja je izazvan zbog nedostatka vitamina A, a mogle su se spriječiti i izliječiti tek kada je bio utvrđen nedostatak vitamina u...

Bolest Zapadnog Nila

Bolest Zapadnog Nila je emergentna virusna zarazna bolest uzrokovana virusom Zapadnog Nila iz porodice Flaviviridae. Iako se ovaj uzročnik održava u prirodnom ciklusu u...

Mastitis kod koza

Kako bi se izbjeglo nastajenje te bolesti, treba paziti da se uzročnik ne unese u stado, a oboljele životinje treba odvojiti od zdravih. Mastitisi u...

Nesimetričnost vimena kod krava

Nesimetričnost vimena može biti posljedica loše anatomske građe, ali i bolesnih stanja. Ako je povećana samo jedna četvrt vimena, gotovo sigurno je kako se radi...

Liječenje mastitisa

Ovisno o tome radi li se o kliničkom ili subkliničkom obliku mastitisa, ovisit će i samo liječenje. U slučaju pojave kliničkog mastitisa potrebno je...

Kolibaciloza teladi

Kolibaciloza je zarazna bolest koju uzrokuje Escherichia coli. Najčešće obolijeva telad u prvih 10 dana života. U strukturi uginuća teladi najveći udjel imaju uginuća zbog...

Pojava epizootske hemoragijske bolesti u Europskoj uniji

Tijekom studenog 2022. u Italiji na otocima Siciliji i Sardiniji potvrđeni su prvi slučajevi epizootske hemoragijske bolesti u goveda u Europskoj uniji. Epizootska hemoragijska bolest...

Bolesti papaka

Papci krava stalno rastu (mjesečno oko 7-8 mm). Ako se redovno ne obrezuju, mijenja se točka težišta koja se sa sredine papaka prenosi na...

Infekciozna anemija kopitara

Infekcozna anemija kopitara (IAK) je virusna zarazna bolest koja pripada septikemijskim zaraznim bolestima, a po tijeku varira od perakutne s brzim uginućem do kroničnog...

Maleus kopitara

Maleus je obično kronična bakterijska zarazna bolest kopitara koja je veoma opasna i za ljude. U posljednjih nekoliko desetljeća ove bolesti nema u Europi. Uzročnik...

Akutni nadam buraga ili timpanija

Brzom razgradnjom hrane nastaje akutni nadam buraga zbog nakupljanja plinova ili pjene u buragu i kapuri. Nadam nastaje nakon uzimanja većih količina lako fermentirane hrane,...