Veterinarstvo

Veterinarstvo

Veterina, bolesti i suzbijanje bolesti domaćih životinja

Leptospiroza domaćih životinja

Bolest je rasprostranjena u cijelom svijetu, pa tako i u našoj zemlji, osobito u dolinama rijeka i njihovih pritoka. Pripada skupini tipičnih zoonoza, a...

Enterotoksemije domaćih životinja

Enterotoksemije su infekcije izazvane toksinima bakterije Clostridium perfringens od kojih pretežno obolijevaju mlade životinje (ovce i u odrasloj dobi), a uzročnici se unesu iz...

Koje su posljedice mastitisa?

Mastitis može biti uzrokovan bakterijskom infekcijom ili traumom. Prilikom razmnožavanja bakterija, one otpuštaju metabolite i toksine koji stimuliraju obrambeni mehanizam krave. Kao odgovor na...

Bolest plavog jezika

Bolest plavog jezika je zarazna bolest domaćih i divljih preživača koju izaziva virus iz fam. Reoviridae. Nastanak i širenje bolesti je u uskoj povezanosti...

Ždrebećak

Ždrebaćak je akutna bakterijska zarazna bolest konja od koje uglavnom obole ždrebad, i to sva, kada se bolest pojavi u ergelama. Uzročnik je otporan u...

S ljetnom sezonom raste rizik od afričke svinjske kuge

Budući da izbijanje epidemije afričke svinjske kuge može uzrokovati značajnu gospodarsku štetu, pravovremeno prepoznavanje, sprječavanje i prijavljivanje slučajeva od ključne su važnosti za suzbijanje...

Salmoneloza domaćih životinja

Salmoneloza je bolest različitih vrsta divljih i domaćih životinja i čovjeka. Najčešće obolijeva prasad nakon odbića, telad u dobi od 15 do 30 dana...

Učinkovitom primjenom biosigurnosnih mjera spriječena pojava afričke svinjske kuge

U cilju procjene biosigurnosne situacije na svinjogojskim farmama te informiranja posjednika i poduzimanja određenih mjera u cilju smanjenja rizika od pojave i širenja afričke...

Jednostavne indigestije preživača

Indigestije označavaju oboljenja kod kojih nastaju poremećaji u motornoj, mikrobiološkoj i kemijskoj funkciji predželudaca. Osnovni uzroci indigestija kod preživača su nepravilnosti u ishrani i...

Šišanje ovaca

Ovce šišamo najmanje jednom godišnje iako neki (rijetki) ovce šišaju dva puta. Ovisno o temperaturama zraka i vremenu striža ovaca počinje od sredine travnja...

Klasična svinjska kuga

Klasična kuga svinja je virusna (virus iz fam. Flaviviridae) bolest domaćih i divljih svinja raširena po cijelom svijetu. Nastanku ove bolesti pogoduje unos novonabavljenih naoko...

Bruceloza domaćih životinja

Bruceloza je često kronična zarazna bolest uzrokovana bakterijama iz roda Brucella (fam. Brucellaceae) od koje oboljevaju ovce, koze, goveda, svinje, psi i ljudi. Pojavljuje...

Republici Hrvatskoj dodijeljen status države službeno slobodne od bruceloze goveda

Dana 14. travnja 2021. godine u službenom listu Europske Unije stupila je na snagu Provedbena Odluka komisije (EU) 2021/596 o izmjeni Priloga II. Odluci...

Akutni nadam buraga zbog pjenušavoga vrenja

Akutni nadam buraga zbog pjenušavoga vrenja (pjenušavi nadam) pojavljuje se u preživača zbog prejedanja leguminozama, mladom travom, odnosno pašom, ili krmiva koja su počela...