Veterinarstvo

Veterinarstvo

Veterina, bolesti i suzbijanje bolesti domaćih životinja

Republici Hrvatskoj dodijeljen status države službeno slobodne od bruceloze goveda

Dana 14. travnja 2021. godine u službenom listu Europske Unije stupila je na snagu Provedbena Odluka komisije (EU) 2021/596 o izmjeni Priloga II. Odluci...

Akutni nadam buraga zbog pjenušavoga vrenja

Akutni nadam buraga zbog pjenušavoga vrenja (pjenušavi nadam) pojavljuje se u preživača zbog prejedanja leguminozama, mladom travom, odnosno pašom, ili krmiva koja su počela...

Respiratorne bolesti goveda

Respiratorne bolesti goveda su bolesti koje nastaju međusobnim djelovanjem više različitih čimbenika među koje spadaju predispozicija životinje, okolišni čimbenici i različiti mikroorganizmi. Najčešće okolišni čimbenici...

Čađavost prasadi

Eksudativni epidermitis svinja ( EEP ) je kožna zarazna bolest koju uzrokuje Staphilococcus hyicus, poznata još pod nazivom “ čađavost prasadi”. Očituje se generaliziranim epidermitisom,...

Pastereloza domaćih životinja

Pastereloza je uvjetna zarazna bolest različitih životinjskih vrsta čiji uzročnici, bakterije vrsta Pasteurella multocida i Mannheimia haemolytica naseljavaju sluznicu zdravog dišnog trakta. Pastereloza je uvjetna...

Bolest bijelih mišića

Bolest bijelih mišića (nutritivna degeneracija) javlja se u prasadi u dobi od 2 do 4 mjeseca, općenito u mladih životinja (telad, junad, ždrebad, katkad...

Zarazni bronhitis kokoši

Zarazni bronhitis kokoši javlja se u kokoši svih dobi te u pilića u dobi od 2 dana do 6 tjedana. Uzročnik je virus, a izvor...

Šuga ovaca

Uzročnici te bolesti jesu grinje, šugarci. Nekad je ova bolest nanosila velike štete ovčarskoj proizvodnji. Danas se češće pojavljuje najčešće kao posljedica loših uvjeta...

Uzroci neplodnosti domaćih životinja

Uzroka neplodnosti domaćih životinja ima više koje treba poznavati ne samo zbog liječenja, već i zbog preventive i sprečavanja njenih pojava. Mnogo je razloga i...

Pseudotuberkuloza koza i ovaca

Pseudotuberkuloza je kronična zarazna bolest uzrokovana bakterijom Corynebacterium pseudotuberculosis koja se može održati u zagađenom zemljištu više mjeseci i biti izvor infekcije za zdrave...

Na snazi posebne mjere suzbijanja i širenja influence ptica

Zbog pojave visoko patogene influence ptica podtipa H5N8 na farmi tovnih purana na području Koprivničko-križevačke županije, na zaraženom i ugroženom području na snazi su...

INFLUENCA PTICA – Održana sjednica Nacionalnog kriznog stožera

Nastavno na potvrdu prisutnosti virusa influence ptica podtipa H5N8 na farmi purana na području Koprivničko-križevačke županije danas, 20. studenoga 2020. godine je održana prva...

Simptomi tuberkuloze domaćih životinja

Tuberkuloza je kronična zarazna bolest koju izazivaju samo patogene bakterije iz roda Mycobacterium (fam. Mycobacteriacae). Od ove bolesti mogu oboliti praktično sve vrste kičmenjaka, a...

Parainfluenca goveda

Parainfluenca goveda (enzootska bronhopneumonija goveda) pojavljuje se u teladi i junad u tovu, ponekad i u odraslih goveda. Uzročnik je virus, a izvori bolesti mogu...