Veterinarstvo

Veterinarstvo

Veterina, bolesti i suzbijanje bolesti domaćih životinja

Babezioza ovaca

Babezioza ili piroplazmoza je specifična bolest ovaca uzrokovana tzv. protozoarnim parazitima iz roda Babesia, koji uništavaju crvene krvne stanice (eritrocite) i time uzrokuju slabokrvnost...

Trihineloza svinja

Trihineloza je invazivna bolest, od koje obolijeva veliki broj vrsta domaćih i divljih životinja mesojeda i svejeda i čovjek (preživači ne obolijevaju). Uzročnik je mikroskopski...

Vezikularna enterovirusna bolest svinja

Vezikularna enterovirusna bolest svinja (VBS) je virusna zarazna bolest domaćih i divljih svinja . Uzročnik je RNK virus roda Enterovirus, porodica Picornaviridae. Bolest se očituje...

Učinkovitim mjerama spriječena pojava afričke svinjske kuge u Hrvatskoj i podignuta biosigurnost na farmama

Hrvatska je zahvaljujući svojim veterinarskim stručnjacima i izvrsnoj suradnji lovoovlaštenika, posjednika svinja, kao i svih veterinarskih organizacija uspjela ostati zemlja u kojoj nije zabilježen...

Influenca ili gripa konja

Influenca konja je vrlo kontagiozna zarazna bolest kopitara koju izaziva virus (virus Influenzae), a po svojoj raširenosti predstavlja pravu svjetsku zarazu. Niske temperature pomažu očuvanju...

Bolesti peradi izazvane nepravilnom hranidbom

Perad vrlo burno reagira na različite nedostatke u hranidbi u obliku ovih oboljenja. Rahitis, koji izaziva nedostatak kalcija i fosfora u stočnoj hrani ili njihov...

Kataralni mastitis

Kataralnim mastitisom nazivamo upale epitela mliječnih alveola, cisterni i mliječnih kanala. Mogu biti akutnoga i kroničnoga tijeka. Najčešće nastaju zbog loših higijenskih prilika u staji,...

Preventivne mjere metaboličkih poremećaja kod krava

Najbolja prevencija, odnosno sprječavanje pojave svih metaboličkih poremećaja, je pravilna hranidba. U suhostaju je važno hraniti životinje visokokvalitetnim sijenom i silažom, koji će pokriti većinu...

Hipokalcemija ili mliječna groznica

Hipokalcemija nastaje zbog velikog utroška kalcija pri stvaranju mlijeka. Naglim početkom stvaranja velikih količina kolostruma i mlijeka organizam krave troši velike količine kalcija. Bez obzira...

Ostvaren status zemlje slobodne od klasične svinjske kuge

Dana 19. lipnja 2020. godine Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede zaprimila je službenu informaciju od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja...

Promjena položaja sirišta

Dislokacija sirišta je stanje kod kojega dolazi do promjene položaja pravoga želuca (sirišta) iz njegovoga normalnoga položaja na desnu ili, u većini slučajeva, na...

Metabolička acidoza preživača

Za normalno odvijanje probave kod preživača nužno je postojanje mikroflore (bakterija, protozoa i gljivica) u njihovome buragu. Bakterije u buragu prilagođene su hrani koju životinja...

Suzbijanje tekuti u peradarstvu

Tekuti (pripadaju u člankonožce, rod Acari) su uglavnom ektoparaziti na perju i/ili koži peradi koji se hrane kožnim detritusom i perjem ili sišu krv...

Nedostatak minerala u ishrani koza

Uobičajeno tumačenje i mišljenje da ovce dobro podnose nedostatak joda, na nesreću prenijeto je i na koze. Danas znamo da i ovce pate od nedostatka...