Veterinarstvo

Veterinarstvo

Veterina, bolesti i suzbijanje bolesti domaćih životinja

Bolesti peradi izazvane nepravilnom hranidbom

Perad vrlo burno reagira na različite nedostatke u hranidbi u obliku ovih oboljenja. Rahitis, koji izaziva nedostatak kalcija i fosfora u stočnoj hrani ili njihov...

Kataralni mastitis

Kataralnim mastitisom nazivamo upale epitela mliječnih alveola, cisterni i mliječnih kanala. Mogu biti akutnoga i kroničnoga tijeka. Najčešće nastaju zbog loših higijenskih prilika u staji,...

Preventivne mjere metaboličkih poremećaja kod krava

Najbolja prevencija, odnosno sprječavanje pojave svih metaboličkih poremećaja, je pravilna hranidba. U suhostaju je važno hraniti životinje visokokvalitetnim sijenom i silažom, koji će pokriti većinu...

Hipokalcemija ili mliječna groznica

Hipokalcemija nastaje zbog velikog utroška kalcija pri stvaranju mlijeka. Naglim početkom stvaranja velikih količina kolostruma i mlijeka organizam krave troši velike količine kalcija. Bez obzira...

Ostvaren status zemlje slobodne od klasične svinjske kuge

Dana 19. lipnja 2020. godine Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede zaprimila je službenu informaciju od strane Svjetske organizacije za zdravlje životinja...

Promjena položaja sirišta

Dislokacija sirišta je stanje kod kojega dolazi do promjene položaja pravoga želuca (sirišta) iz njegovoga normalnoga položaja na desnu ili, u većini slučajeva, na...

Metabolička acidoza preživača

Za normalno odvijanje probave kod preživača nužno je postojanje mikroflore (bakterija, protozoa i gljivica) u njihovome buragu. Bakterije u buragu prilagođene su hrani koju životinja...

Suzbijanje tekuti u peradarstvu

Tekuti (pripadaju u člankonožce, rod Acari) su uglavnom ektoparaziti na perju i/ili koži peradi koji se hrane kožnim detritusom i perjem ili sišu krv...

Nedostatak minerala u ishrani koza

Uobičajeno tumačenje i mišljenje da ovce dobro podnose nedostatak joda, na nesreću prenijeto je i na koze. Danas znamo da i ovce pate od nedostatka...

Dizenterija svinja

Dizenterija svinja (krvavi proljev) može se pojaviti u svih kategorija svinja. Uzročnik je mikroorganizam, a izvori bolesti su balega, zagađena hrana i voda te...

Kisela indigestija ili acidoza goveda

Kisela indigestija nastaje zbog preobilne hranidbe krmivima bogatim ugljikohidratima, primjerice škrobom i različitim topljivim šećerima. Razgradnjom šećera i škroba nastaju velike količine mliječne i...

Zarazni ektim koza

To je virusna infekcija od koje mogu oboliti i koze i čovjek. Većinom je blaga, ali zbog sekundarno prisutnih bakterija može biti teška pa čak...

Promjene u sustavu označavanja i registracije svinja

Objavljen je novi Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (Narodne novine broj 21/2020) koji stupa na snagu 1. travnja 2020. godine. Novim Pravilnikom, kojim...

Dizajniranje kvalitete svinjskog mesa

U prehrani ljudi zdravstveno su poželjne masti s više nezasićenih masnih kiselina. Svinje veće mesnatosti imaju manje masti, koja je, zbog većeg sadržaja alfa-linolne...