Sadnja loznih cijepova

2008

Nakon kemijske analize tla krajem ljeta ili rano u jesen valja obaviti meliorativnu gnojidbu u preporučenim količinama mineralnog gnojiva te potom obaviti rigolanje.

sadnja vinograda

Budući nasad ovisi o kvaliteti sadnog materijala. Prvenstveno se sadi sadni materijal visoke kvalitete tj. cijep dobro razvijenogkorjenova sustava, dobro sraslogspojnogmjesta te dobro sazrele plemke. Spojno mjesto treba biti dobro sraslo, tako da se pritiskom palca na plemku plemka ne odvoji od podloge. Plemka treba biti dobro sazrela. Preporuka je koristiti parafirane cijepove jer imaju mnoge prednosti: nema zagrtanja cijepova, ne dolazi do isušavanja spojnogmjesta i manje izbija postrano korijenje (brandusi).

Osim kvalitete cijepa bitan je i prijevoz te skladištenje cijepa do sadnje. Cijepove je potrebno do sadnje skladištiti u vlažnom pijesku. Ni u jednom trenutku cijep ne smije izgubiti vodu (osušiti se) jer se dodatnim namakanjem ne može nadoknaditi izgubljena voda.

Razmak sadnje u vinogradu ovisi o mehanizaciji za obradu vinograda, o uzgojnom obliku i o nagibu terena. Bolja kvaliteta gro&đa posti&e se manjim opterećenjem po čokotu. Razmak između redova ovisi prvenstveno o mehanizaciji za obradu.

Da bi svaki grozd budućeg čokota bio dobro osvijetljen, smjer redova treba biti sjever-jug osim u slučaju kada to konfiguracija terena ne dozvoljava.

Teren se najprije iskolči, a potom se sadi. Iskolčavanjem određujemo razmak između redova i u samom redu. Koliko kvalitetno postavimo kolje budućeg vinograda, toliko ćemo kvalitetno imati ujednačene razmake u vinogradu. Za uzgojni oblik zavjese poželjno je da se prvo postave stupovi.

Optimalni rokovi sadnje jesu od 15. travnja do 15. svibnja.

Korijen cijepa prikratimo na 10 – 15 cm tako da na odrezanom dijelu korijen bude svje0. Oštećeno korijenje skratimo do zdravog dijela, a ostalo sitno korijenje ne diramo. Po0eljno je namočiti u vodu 24 sata prije sadnje. Neposredno prije sadnje cijep se moči u 0itku smjesu svje0e kravlje balege, zemlje i vode u omjeru 1:1:1. Jama za cijep kopa se u obliku trokuta širine 30 – 40 cm, dubine 40 – 50 cm, u pravcu reda s ju0ne strane kolca za uzgojni oblik Guyot, za uzgojni oblik zavjese s obje strane stupa. Cijep se stavlja u jamu, blago koso prema kolcu ili stupu. Korijen cijepa zatrpa se sipkom zemljom a zemlja se dobro nagazi. Također se stavlja 5 – 7 kg zrelog stajskog gnoja, koji ne smije biti u doticaju ni s korijenom ni sa samim cijepom. Na stajski gnoj stavlja se opet sipka zemlja.

Dubinu sadnje određuje visina spojnog mjesta, koje treba biti 5 – 10 cm iznad razine zemlje.

Iz pupova tek posađenog loznog cijepa kreću mladice. Najčešće kreće više mladica. Ostavljamo 1 – 2 mladice koje vežemo uz kolac špagom (ili sličnim materijalom) u obliku osmice (“8”) i to čim mladica naraste oko 20 cm. Redovitom obradom tla uništavamo korove i pokoricu. U slučaju suše interveniramo zalijevanjem.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.