Prava nove sadnje vinograda

200

U slučaju kada države članice dodijele prava nove sadnje za područja namijenjena novoj sadnji koja se provodi na temelju mjera za komasaciju ili mjera koje se odnose na obvezan otkup u javnom interesu, koje su donesene na temelju nacionalnoga zakonodavstva, države članice dužne su osigurati da se ta prava ne dodjeljuju za površinu koja je u smislu čistog usjeva veća od 105 % površine pod vinovom lozom koja je bila predmet mjera za komasaciju zemljišta ili mjera koje se odnose na obvezan otkup u javnom interesu.

2. U slučaju kada države članice dodijele prava nove sadnje za područja namijenjena pokusima, proizvodi od grožđa s tih područja ne smiju se stavljati na tržište tijekom cjelokupnog probnog razdoblja.

3. U slučaju kada države članice dodijele prava nove sadnje za područja namijenjena rasadnicima za cjepove, grožđe s te vinove loze ne smije se brati ili, ako se bere, mora se uništiti tijekom cjelokupnog proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova.

4. Prava nove sadnje dodijeljena na temelju stavaka 2. i 3. primjenjuju se samo tijekom probnog ili proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova.

Nakon razdoblja iz prvoga podstavka:

(a) proizvođač koristi prava ponovne sadnje ili prava sadnje dodijeljena iz pričuve da se na predmetnoj površini omogući proizvodnja vina koja se treba stavljati na tržište; ili

(b) vinova loza zasađena na takvim površinama krči se; troškove krčenja snosi predmetni proizvođač; dok se predmetna površina ne iskrči, proizvodi od grožđa koje potječe s tih površina mogu se pustiti u promet samo za potrebe destilacije, na račun proizvođača; ti se proizvodi ne smiju upotrebljavati u pripremi alkohola sa stvarnom alkoholnom jakosti od 80 % vol. ili manje.

5. Prava nove sadnje te uvjeti o uporabi tih prava ili površina zasađenih u skladu s njima dodijeljena prije 1. kolovoza 2000. za površine namijenjene pokusima ili rasadnicima cjepova nastavljaju se primjenjivati tijekom pokusnoga razdoblja ili proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova. Pravila iz drugog podstavka stavka 4. primjenjuju se na te površine nakon završetka pokusnog razdoblja ili proizvodnog razdoblja rasadnika cjepova.

6. U slučaju članka 91. stavka 1. točke (d) Uredbe (EZ) br. 479/2008 država članica može, s ciljem sprečavanja prekomjernoga upravnog opterećenja, umjesto dodjeljivanja prava na novu sadnju, predvidjeti da za površine čije su vino i proizvodi od vinove loze namijenjeni isključivo potrošnji u obitelji vinogradara ne podliježu zahtjevu za krčenjem iz članka 85. stavka 1. te Uredbe. Države članice mogu to učiniti pod uvjetom da:

(a) površina bilo kojeg vinogradara ne premašuje najveću površinu koju utvrđuje država članica, koja ni u kojem slučaju ne može biti veća od 0,1 hektara; i

(b) se predmetni vinogradar ne bavi komercijalnom proizvodnjom vina.

Zabranjeno je stavljanje na tržište vina ili proizvoda od vinove loze koji potječu s površina iz stavka 6. Države članice primjenjuju odgovarajući sustav za praćenje te zabrane. Ako se otkrije kršenje te zabrane, tad se osim kazne koju određuje država članica primjenjuje stavak 4. drugi podstavak točka (b). Države članice vode evidenciju o svim slučajevima kojima se bave na temelju ovog stavka.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.