Mediteranska voćna mušica

2070

Mediteranska voćna muha predstavlja izrazito polifagnog štetnika jer je utvrđeno kako napada i oštećuje preko 240 biljnih vrsta.

mediteranska

Iako je to u svijetu već zabilježeno, kod nas do sada nije pravila veće štete u nasadima jabuka. Mediteranska voćna muha prvenstveno napada voćne vrste čiji su plodovi mekane i slatkaste konzistencije kao što je to slučaj kod agruma, smokava, bresaka i nektarina. U svijetu se bilježe štete i na stolnim kultivarima vinove loze.

Štetnik čini ogromne štete na plodovima koji za 10-tak dana potpuno propadaju i gube na tržnoj vrijednosti. Sve to dovodi do otežanog plasmana jabuka pa je značaj pravodobnog uočavanja muhe i njenog adekvatnog suzbijanja od velike važnosti za budućnost jabučnjaka. Naime, štete koje čini mediteranska voćna muha u nasadima nisu male ni zanemarive pa je od iznimne važnosti poznavanje bologije i morfoloških karakteristika štetnika.

Odrasla muha je žutosmeđe boje, sa žutim poprečnim prugama na prozirnim krilima. Muha je duga 4-5 mm, a raspon krila iznosi 8-11 mm. U stanju mirovanja muha uvijek drži krila parcijalno otvorena. Ličinka je blijedožute boje, zašiljena tijela dugog 7 mm. Savijanjem tijela u luk te naglim ispružanjem ličinka se odbacuje od podloge. Ličinke se pak razvijaju iz jaja koje ženke odlažu u skupinama od po 10-20 komada u površinskom dijelu ploda. Nakon nekoliko dana (2- 3) ličinke izlaze iz jaja i prodiru dublje u plod. Za 10-15 dana ličinka završava svoj razvoj nakon čega napušta plod da bi se na koncu kukuljila u tlu. Stadij kukuljice traje 10-20 dana nakon čega izlazi nova generacija muha, što znači da se ciklus ponavlja. Iako u nekim klimatima ima čak 16 generacija ovaj štetnik u nas ima 4-5 generacija. Izlaskom na teren izrazito velike štete uočene su na sorti Zlatni delišes, u čijim plodovima je evidentirano i po nekoliko desetina ličinki.

Ličinke se nalaze u plodu bliže površini koja je mekanija tako da se mogu ustanoviti pipanjem. Međutim, puno važnije je napomenuti kako napadnuti plodovi već za 7-10 dana potpuno propadaju, podložni su truljenju i na koncu otpadaju.

Suzbijanje

Zaštita voćnih vrsta od voćne muhe dosta je otežana. Prije svega, najvažnije je pratiti let odnosno pojavu muhe, što se obavlja primjenom žutih ljepljivih ploča i lovnih posuda s različitim mamcima. Dobra preventivna mjera u manjim voćnjacima je skupljanje i uništavanje napadnutih, otpalih plodova čime znatnije smanjujemo zarazu muhom. Ipak, u praksi se najčešće koriste kemijski pripravci na osnovi dimetoata, triklorfona te u novije vrijeme insekticidi za tretiranje dijela nasada tj. krošnje uz dodatak atraktanta (Buminal). Posebno treba istaknuti pripravak SUCCESS BAIT (spinosad + atraktant solulys) koji ima izuzetno dobro djelovanje na mediteransku voćnu muhu a koristi se u dozi od 50-100 ml/stablu ili 20- 25 l/ha. Karenca na agrumima iznosi svega 4 dana. Spomenimo još kako su u nekim zemljama izvrsni rezultati postignuti ispuštanjem sterilnih mužjaka koji se ispuštaju u prirodu i koji konkuriraju normalnim mužjacima. Ali, da bi bilo učinka, ispuštanje se mora provoditi planski i organizirano na način da odnos sterilnih prema normalnim mužjacima iznosi 25:1.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.