Oprema u objektima za smještaj koza

1705

Oprema u kozarniku podrazumijeva jasle, valove za koncentrat, pomične ograde i pojilice.

Jasle mogu biti od različitih materijala (najčešće drvo) i različitih oblika. Mogu biti pokretne i nepokretne, s koritom za koncentrat na dnu ili bez. Korita za koncentrat se mogu i zasebno postaviti, a moraju osiguravati 0,17 do 0,2 duljine korita po odrasloj kozi, te oko 0,1 do 0,12 m po jaretu. Što se tiče površine jasli potrebno je predvidjeti oko 0,35 do 0,4m duljine jasli za odraslu životinju, a oko 0,1 do 0,2m duljine jasli po jaretu.

Poželjno je da jasle nisu duže od 2-3 m, kako bi se lakše prenosile (često služe i kao pregrade). Najbolje je koristiti jasle sa zaštitnikom (kod kojih je širi razmak letvica u gornjem dijelu, a u donjem uži), jer se tako smanjuje rasipanje hrane.

Suvremeni kozarnici obično imaju izgrađene hranidbene hodnike sa jaslama po sredini kozarnika, a pokretne jasle i korita za koncentrat se tek mjestimično postavljaju ukoliko je broj grla veći nego je predviđeno prostora u hranidbenom hodniku.

Kozarnicima moraju biti opremljeni i pojilicama koje će osiguravati dovoljnu količinu svježe i čiste vode za životinje. Kapacitet pojilice ne bi trebao biti veći od 10 litara, kako bi se omogućilo da voda u pojilicama bude što svježija. Osim što voda treba biti svježa ona mora biti i odgovarajuće temperature (između 12 i 20ºC).

Po jednoj kozi potrebno je osigurati oko 15 litara vode dnevno (8-10 litara popije koza, a ostatak služi za pranje opreme i posuđa). Budući da koze ne vole piti odozgo, a i kako bi se smanjilo onečišćavanje vode, potrebno je postaviti pojilice tako da budu u visini ramenog zgloba ili čak još i više tako da se koze propnu na zadnje noge kad piju vodu.

Pomične ograde (pregrade) za pregrađivanje, su nezaobilazan sastavni dio kozarnika. Visina im obično iznosi od 1,10 do 1,25 m, a služe za odvajanje, u slučaju potrebe, pojedinih grupacija životinja.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.