Uzgoj purića

5902

Za intenzivan – brojlerski tov treba uzimati puriće visokoproizvodnih međulinijskih hibrida koje obilježava brzi rast, mali utrošak hrane za kilogram prirasta, odlična kakvoća trupa, bijelo perje i niska smrtnost.

purici

Vrijeme tova može biti različito, ovisno o tipu hibrida (laki, srednje teški i teški) i željenoj tjelesnoj masi pura za klanje. Najčešće se purići tove 13 – 16 tjedana, tj. do tjelesne mase 6 – 9 kg, jer današnje tržište najviše traži puriće – brojlere žive mase 4 -6 kg.

Za kilogram prirasta obično se utroši oko 3 kg krmne smjese. Uvjeti smještaja purića moraju biti besprijekorni, jer su oni osjetljiviji od pilića na neodgovarajuću temperaturu, vlagu, propuh, buku i druge štetne čimbenike. Ovisno o dobi purića, potrebno je osigurati sljedeće najpovoljnije temperature: u 1. tjednu 35 – 38°C, u 2. tjednu 32 – 35°C, u 3. tjednu 29 – 23°C, u 4. tjednu 26 – 28°C, u 5. tjednu 23 – 25°C, u 6. tjednu i nadalje 20 – 22°C. Najpovoljnija vlažnost zraka u peradnjaku je 65 – 75%.

Opseg ventiliranja treba biti 3,5 – 4 m3 zraka tijekom jednog sata po kilogramu žive mase purića, a gustoća naseljenosti 6 – 7 purića na m2 poda, ovisno o hibridu. Općenito se smatra da pri intenzivnome držanju peradi po m2 podne površine ne smije biti više od 34 kg žive mase peradi na kraju razdoblja tova ili uzgoja. Ukoliko je peradnjak bez umjetnoga ventiliranja, ukupna živa masa peradi po m2 poda ne smije biti veća od 24 kg. Purići prvih dana tova slabo vide i potrebno im je jako svjetlo da bi uočili hranu i vodu. Prvih 7 – 10 dana potrebno im je neprekidno i jako osvjetljenje, oko 15 W/m2 podne površine (80 – 100 luksa). Jakost osvjetljenja treba postupno smanjivati tako da je u 3. tjednu tova 2,5 W/m2, a kasnije 1 – 1,5 W/m2 poda. Trajanje osvjetljenja nakon 1. tjedna tova treba smanjiti na 14 – 20 sati ili se prelazi na prirodni dan. Puriće treba držati na stelji od drvene strugotine ili sjeckane slame, debljine 10 – 15 cm. Dodavanjem suhe i svježe stelje tijekom tova, debljina se može povećati do 30 cm.

U intenzivnome tovu puriće treba hraniti po volji, potpunim krmnim smjesama. Zbog intenzivnoga rasta, purići imaju veće potrebe od pilića za svim hranjivim tvarima, osobito za bjelančevinama. S porastom dobi purića, smanjuju se i potrebe za bjelančevinama. Prva tri tjedna tova, hrana treba sadržavati 28 – 30% sir. bjelančevina, od 4. do 8. tjedna 26 – 28%, od 9 -13. tjedna 22% i nakon toga 18% sir. bjelančevina. Energetska vrijednost krmnih smjesa je od 11.700 – 13.400 kJ ME/kg.

Krmne smjese daju se u obliku peleta odgovarajuće veličine (prva smjesa u obliku finih čestica, a ostale u obliku peleta veličine 0,5 cm). Utrošak hrane ovisi o hibridu purića i uvjetima smještaja. Tijekom prvih dana tova hrana se purićima daje u plitkim tanjurima ili na papirnatim podlošcima, a nakon toga u visećim automatskim hranilicama.

Purići se prvih nekoliko dana napajaju iz malih plastičnih pojilica zapremine oko 5 l, a poslije iz automatskih visećih plastičnih pojilica. Voda mora biti kemijski i bakteriološki ispravna, a kod sasvim malih purića i temperirana na 10°C. Svako grlo do dobi oko 14 tjedana popije oko 19,5 l vode. Isto toliko vode potroši se po grlu za pranje peradnjaka i opreme pa su ukupne potrebe po grlu 39 litara.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.