Tov jaradi

1396

U tov se većinom uključuje sva muška jarad (samo oko 0,5% ide za rasplod) te sva ženska jarad koja nije odabrana za rasplod. Muška jarad ima od 15-20% veće dnevne priraste te manje zamašćene trupove od ženske jaradi.

jarici

S obzirom na pasminu koza, potrebnu tjelesnu masu, kvalitetu mesa te potražnju na tržištu, postoje tri vrste tova jaradi:
– od 8-12 kg tjelesne mase,
– od 18-20 kg tjelesne mase
– do 30 kg tjelesne mase.

Sastav startera za jarad:

sastav starteraObroci u tovu jaradi temelje se na mlijeku, mliječnoj zamjenici ili koncentriranim krmivima. U pogledu ekonomičnosti tova, troškovi hrane, imaju znatan udio u ukupnim troškovima tova (do 80% tržne cijene jaradi). Tov jaradi često je na granici isplativosti zbog visokih cijena koncentrata i mliječnih zamjenica. Jarad tovljena mlijekom kolje se s prosječnom tjelesnom masom od 8-12 kg. Takva jarad imaju najkvalitetnije meso, prožeto manjom količinom masti, svijetle boje, pri čemu je najbolje klaoničko iskorištenje jarećih trupova. To je i najskuplji način tova.

S ekonomskoga gledišta, isplativija je upotreba mliječne zamjenice u tovu jaradi. Takvim tovom dobiva se, također, i kvalitetno meso jaradi, a prosječni dnevni prirasti su 300-350 g. Korištenjem krmnih smjesa u tovu jaradi, samih ili u kombinaciji s mlijekom, slabi randman klanja (povećavaju se predželudci – burag), a meso je tamnije. Vrlo je bitna i pravovremena prilagodba jaradi na suhu hranu (sijeno i krmne smjese), jer stresno razdoblje prelaska s mliječne na suhu hranu može biti uzrok depresija u porastu jaradi u prvim danima tova.

 

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Loading...

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.