Grivasti skakač

3557

Grivasti skakač je divljač porijeklom iz gorja Atlas u sj. Africi. Prema dostupnoj literaturi, odrasli primjerak grivastog skakača može težiti i do 150 kg.

Otporan je na većinu bolesti i parazita, skroman u izboru hrane, dobar je penjač. Njegovo idealno stanište je isto kao i za muflona i divokozu. Sve to izgleda dobro i moguća je novost u našim lovištima, ali…

Nesumnjivo je grivasti skakač alohtona vrsta za razliku od muflona kojega se, držim, u našem priobalju može smatrati autohtonom vrstom. Mogućnosti staništa u priobalju za muflona su velike i smatram da tu ima dosta mjesta za povećanje brojnosti.

Za lov na muflona u otvorenim lovištima ima dovoljno lovne klijentele te se može povećati njegovo brojno stanje na kopnu i na otocima. Lovišta kao Sv. Ilija na Pelješcu i Sv. Juraj kod Senja i druga, koja su vrhunska staništa za mufl ona, i Biokovo koje je biser u staništu divokoze kao vrste koja sigurno tu i spada, previše su dragocjena da bi se u njih naselio grivasti skakač, pa onda čekalo da se vidi što će se dogoditi.

Kada jednom čovjek nanese štetu (u) prirodi, skoro ju je nemoguće ispraviti. Iskustva drugih pokazuju negativna iskustva s grivastim skakačem. Mi smo mala zemlja, sa dosta dobro očuvanim staništem i imamo raznoliku floru i faunu, bolju od većine europskih zemalja pa nemamo moralno pravo ugroziti tu raznolikost.

U našoj lovačkoj i drugoj literaturi u zadnje vrijeme dosta se piše o grivastom skakaču, ponajviše o tome je li on kao nova lovna vrsta dobrodošao u naše podneblje.

Ako netko smatra da je grivasti skakač komercijalna vrsta interesantna za lov, može tu vrstu uzgajati i loviti u dobro ograđenom lovištu koje onemogućava izlazak izvan ograde. Zakonskim propisima treba omogućiti odstrel svih grla grivastog skakača koji se nađu izvan ograđenih lovišta. Divljač, koja ima veliku reproduktivnu snagu vrlo je opasno uzgajati u otvorenim lovištima, a ne znajući što će se dogoditi s ostalim vrstama na istom staništu.

Primjer lošeg upletanja čovjeka u prirodu je sadašnje gospodarenje s vukom. Radi zaštite jedne vrste – vuka, doveli smo do biološkog minimuma druge autohtone vrste kao srnu, jelena i divlju svinju u staništu vuka. Čuvajmo se i pripazimo da i unosom grivastog skakača ne počinimo i veću štetu u krhkoj prirodi.

1 komentar

  1. Postovani, molim navedite gdje su ta negativna iskustva? Mislim da je ova vrsta ona koja moze pretrpjeti klimatske promene koje dolaze. Imate li dokaza da ugrozava muflona i divokozu ili to tek tak kazete?

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.