Lov i ribolov

Lov i ribolov

Savjeti i edukacija iz područja lova i ribolova

Lisica, život i stanište

Životni prostor lisice, na kojem se mogu naći njeni tragovi, čine tri najvažnija djela: lisičina, njena bliža okolina i lovni ili prehrambeni revir. Lisičina je podzemna...

Srna je najaktivnija u zoru i predvečerje

Od kasne jeseni do kraja zime srne su u obiteljskim grupama ili u stadima koja mogu migrirati, ali ne prelaze velike udaljenosti. Srndaći ostalo vrijeme...

Ribolov na šarana

Na ribnjacima šaran se plovkom može loviti i direktašima i štekama (s gumom provučenom u prva dva – tri segmenta štapa) te na većim...

Trota torrente tehnika ribolova

Trota torrente tehnika prepoznatljiva je po dugim teleskopskim štapovima, kojima se lovi. To su zapravo, specijalno izrađeni i ojačani bolognes štapovi s prilagodljivim segmentima,...

Smeđi medvjed

Smeđi medvjed (lat. Ursus arctos) rasprostranjen je u Europi, Aziji i Sjevernoj Americi te je vrsta medvjeda s najširim arealom. Europska populacija u najvećem broju...

Deverika, plosnata ljepotica

Među vrlo zanimljive ribe za sportske ribolovce, spada i deverika. Njoj slične su još i kesega i krupatica. Neiskusni ribiči ih često mijenjaju. Deverika je...

Zašto šarani skaču?

Skakanje nekad može biti povezano s ribljim migracijama. Naime, opće je poznato da se šarani vrlo često otkrivaju skokovima na određenom mjestu.To se često...

Karas, riba koja nestaje

Unošenjem alohtonih vrsta riba, kao što su babuška prije svega, ali i američki somić, sunčarica i pastrvski grgeč, u mnogim našim vodama domaće ribe...

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s financiranjem jedinstvene police osiguranja za štetu nastalu od naleta vozila...

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine donijela Odluku na temelju koje će se iznosom od 9,9 milijuna kuna financirati...

Štuka, najveći grabežljivac rijeka i jezera

Kada zahladi, a pogotovo zimi, štukina prirodna hrana se povlači u dubljiše gdje miruje. Štukama je tada teže doći do hrane pa će zato...

Započela jesenska kampanja oralne vakcinacije lisica

Dana 24. studenoga 2020. počinje jesenska kampanja oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske, čiji je cilj polaganjem mamaca s cjepivom protiv bjesnoće iskorijeniti...

Uskoro jedinstveno osiguranje za štete od divljači koje će uključiti i poljoprivredne usjeve

Lovstvo je multidisciplinarno područje u kojoj stručnim radom treba uskladiti odnose i interese na relaciji stanište – divljač – čovjek. Jedan od nezaobilaznih negativnih čimbenika...

Uklija ili bjelica

Uklija je površinska i izrazito društvena riba, koja se ujesen povlači u dublji dio vode. U Hrvatskoj uklija naseljava vode Dunavskog slijeva. U tekućim vodama...

Potpisan Ugovor o zaštiti divljači između Grada Zagreba i Lovačkog saveza Grada Zagreba

Grad Zagreb i Lovački savez Grada Zagreba sklopili su Ugovor o povjeravanju provedbe Programa zaštite divljači za dio parka prirode “ Medvednica “ –...