Lov i ribolov

Lov i ribolov

Savjeti i edukacija iz područja lova i ribolova

Potrkušci ili čučavci

Mladunci ptica su ili potrkušci ili čučavci, iako ima i onih, koji su između ta dva tipa. Kada se radi o pernatoj divljači, potrkušci su...

Siva jarebica ili poljska trčka

Razlikujemo više podvrsta jarebica. Najrasprostranjenija je siva jarebica -poljska trčka, koja ima sivkasto perje s pepeljastim pjegama, glava joj je crvenožućkaste boje, a na...

Ribolov na mrenu

Mrena, riba dna tekućih voda, može se uloviti na razne vrste sireva i gujavica, rovce, manje rakove ili rep većeg raka, razne vrste pijavica,...

Euroazijski ris

Euroazijski ris (Lynx lynx) pripada porodici mačaka, najvećoj u Europi, ali i u Hrvatskoj. Tijelo mu je dužine 1,30 m (rep dužine 11 do...

Šojka kreštalica

Omanja pripadnica obitelji vrana, šojka kreštalica šumska je ptica, naša gnjezdarica i stanarica. Velika je kao svraka, ali ima kraći rep. Dugačka je 34...

Mirisne žlijezde kod divljači

Promatramo li pažljivije život dlakave divljači u prirodi, uočit ćemo složenost sveza između pojedinih vrsta koje žive na nekom području, ali i sveze među...

Match tehnika ribolova

Kad govorimo o tzv. mach tehnici, riječ je o tehnici ribolova s plovkom koja je rođena u Velikoj Britaniji, ne samo kao natjecateljska tehnika...

Ribolov na pastrvu

Hrvatske gorske rijeke, rječice i potoke te jezera nastanjuje nekoliko vrsta pastrva (jezerska, mekousna, kalifornijska, potočna). Na meti sportskih ribolovaca najčešće su kalifornijska i potočna...

Tragovi fazana

Za razliku od trčke, koja je divljač polja, fazan naseljava otvorene površine i šume. Gornja granica njegove prisutnosti je oko 700 m nadmorske visine. Na...

Ribolov na soma

Iako se bućka veže prije svega uz ribare, kao ribarski alat, ima puno zemalja gdje se ona smatra sportskim priborom. Tako je i u Hrvatskoj....

Divlji kunić i zec

Zec i kunić čine nam se vrlo sličnima, gotovo jednakima, osobito ako su približno iste boje, primjerice križanci belgijskog orijaša. Nasuprot vanjštini, to su dvije...

Krkuša, mrenica ili grundl

Ribolovci krkušu prije svega cijene kao mamac za druge veće ribe, grabežljivce, kao što su smuđ i štuka. Kažu da za smuđa nema boljeg...

Gnijezda divljih ptica

Izrada gnijezda karakteristična je osobina ptica, no ne svih. Od naših ptica jedini izuzetak je kukavica, koja samo snese jaja u tuđa gnijezda i...

Ponašanje jelena u vrijeme parenja

Reprodukcijski ciklus kod jelenske divljači traje cijelu godinu, a kod mužjaka kulminira tijekom vremena parenja. Parenje je kao i drugi fiziološki procesi uvjetovano prisutnošću...