Koncentracija ureje u mlijeku

420

U Europi se prikazuje sadržaj ureje u mlijeku, dok se u SAD prikazuje sadržaj dušika u ureji mlijeka (MUN) koji je 46% od sadržaja ureje te stoga niža vrijednost (ureja x 0.46).

U našoj stručnoj literaturi se često navodi MUN kao sadržaj ureje u mlijeku. Normalan sadržaj ureje u mlijeku pojedinih krava se nalazi u rasponu 25 do 45 mg/dL ili 11.5 – 20.7 MUN/ml mlijeka (Abaaj i sur., 2017). Koja je vrijednost unutar ovoga raspona točan pokazatelj pravilne hranidbe ovisi od brojnim čimbenicima koje treba uzeti u obzir pri tumačenju rezultata analize. Generalno se smatra da je sadržaj ureje ispod 17 – 20 mg/100 ml pokazuje da mikrobi buraga nemaju dovoljno potrebnog im amonijaka a vrijednosti veće od 42 – 45 mg/100 ml mlijeka upućuju na previše proteina u obroku i moguće reproduktivne probleme.

Najčešće se sadržaj ureje između 17 – 35 mg/100 ml uzima optimalnim. U sredini navedenog raspona nalazi se prosječni sadržaj ureje (22 – 24 mg/100 ml u mlijeku krava u Njemačke (DLG 417, 2016) kao i Francuske 25 – 27 mg/100 ml uz standardnu devijaciju od 9. 1 mg/dl (Abaaj i sur., 2017). Britanski stručnjaci smatraju da je u zimskoj hranidbi sa višim udjelom silaže kukuruza u obroku normalna razina 22-29 mg/dL (Noordhuizen, 2012). Kada se kao kriterij dovoljnosti uzme sadržaj proteina u mlijeku tada je optimalan sadržaj ureje 24 mg/100 ml mlijeka u američkom tipu obroka sa 16% koji se sastoji od silaže kukuruza i lucerne te nusproizvoda soje.

Svako odstupanje od prosječne vrijednosti sadržaja ureje u mlijeku za 6 – 8 mg/100 ml upućuje prije svega na znatne promjene u sastavu obroka, mliječnosti, stadiju laktacije, a onda drugim čimbenicima. Kako sadržaj ureje jako varira za vrednovanje pravilnosti hranidbe krava važno je da se ono donosi na temelju podataka od što više mjerenja, a najmanje je potrebno imati pojedinačne vrijednosti od 8 – 12 krava u grupi slične mliječnosti, stadija laktacije i načina hranjenja. Skupni uzorak mlijeka iz laktofriza se koristi za procjenu sadržaja ureje samo u farmama sa više od 125 krava.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ova web-stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.