Najnovije Stranica 3

Najnovije

Najnovije vijesti iz poljoprivrede

Kojim travama ne smijemo hraniti konja?

Zbog štetnih trava na pašnjaku, konj može posegnuti i za štetnim biljkama. Znakovi trovanja i intenzitet poremećaja ovise o vrsti i količini konzumirane štetne...

Moljac kružnih mina

Ova vrsta zbog učestalosti pojave i velikih šteta koje čini u intezivnim nasadima jabuke je svakako najvažnija od svih ostalih vrsta lisnih minera koji...

Sve što trebate znati o domaćoj raštiki

Na području Dalmacije raštika se uzgaja u vrtovima zajedno s drugim povrćem ili kao podkultura u nasadima voća ili maslina najčešće do nekoliko desetaka...

Berba stolnog grožđa

Stolno se grožđe bere u fazi tehnološke zriobe. U toj je fazi stolno grožđe najkvalitetnije i najatraktivnije za tržište. U nekih stolnih kultivara ovo...

Čili ili kajenski papar

Čili, kajenski papar i feferoni su ljute papričice iz porodice Capsicum. Popularne su zahvaljujući svojem ljutom okusu koji je neizostavan dio mnogih jela i...

Savjeti za otkrivanje tjeranja krava

Uspješno otkrivanje estrusa ili tjeranja na farmi baza je za dobre rezultate plodnosti krava, öto pozitivno utječe na ekonomiju mlječnog stada. U tom kontekstu...

Podrum je ogledalo svakog vinara

Tijekom cijele godine podrum mora biti čist, a posebno pred berbu mora se detaljno očistiti, jer mošt i vino brzo upijaju sve nepoželjne mirise. Zbog...

U 2020. godini poljoprivrednicima najveći iznos potpora do sada

Prema planu proračuna za 2020. godinu Ministarstvo poljoprivrede je za isplatu potpora u poljoprivredi i ribarstvu kroz EU fondove i državni proračun, osiguralo 6.243.252.065...

Hranidba krmača u dojnom razdoblju

Količina hrane za dojne krmače ovisi o količini mlijeka, veličini legla, tjelesnoj masi krmača i dobi krmača. Da bi krmača u dojnom razdoblju othranila veliko...

Pogreške prilikom sadnje voćaka

Najčešća pogreška koja se javlja kod sadnje voćaka odnosi se na nepravodobnu pripremu i kopanje sadnih jama. Tako se one najčešće pripremaju na sami...

Miloduh, čuvar tla

Miloduh je višegodišnja aromatična biljka snažnog i razgranatog korijenovog sustava s brojnim žilama i žilicama koje duboko prodiru u tlo. Miloduh je višegodišnja aromatična biljka...

Bolesti i štetnici surfinija

Kao i većina ostalih lončanica i surfinije su podložne napadu različitih bolesti ali i štetnika. Većina uzročnika bolesti izaziva polijeganje koje nastaje kao posljedica...

Isplata 1,3 milijarde kuna predujma poljoprivrednicima počinje 15. studenog

Isplata predujma u okviru izravnih plaćanja za proizvodnu 2019. godinu počinje 15. studenoga 2019. godine. Potporu će primiti više od 100.000 poljoprivrednih gospodarstava koji su...

Dugogodišnji zakup državnog šumskog zemljišta – objavljen javni poziv

Hrvatske šume d.o.o. objavile su Javni poziv za prikupljanje ponuda za davanje u zakup šumskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske. Prema novoj Uredbi o zakupu...