Najnovije Stranica 3

Najnovije

Najnovije vijesti iz poljoprivrede

Smanjenje naknade na šumi i šumskom zemljištu od 30 do 90 posto

U postupku izdvajanja šuma i šumskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja, naknada za smanjene općekorisne funkcije šuma predstavlja preveliki teret pravnim...

Griženje repova u svinja

Griženje repova u svinja (kanibalizam) pojavljuje se u prasadi u tovu, zbog prenapučenosti ili loše navike koja se širi među prasadi.Pojavi te navike pogoduju...

Suzbijanje korova na strništima

Problem zakorovljenosti usjeva je sve izraženiji s obzirom na to da se našim poljima šire nove vrste korova ali i da postojeće postaju manje...

Schisandra, penjačica sa ukusnim plodovima

Schisandra chinensis je biljka penjačica čiji plod su nakupine sitnih, svijetlocrvenih bobica. Biljka obično naraste u visinu od 15 do 25 metara i u...

Minerali u ishrani stoke

Za hranjivu vrijednost krmiva važni su čimbenici u hranidbi ugljikohidrati, bjelančevine, minerali i vitamini, što je već opće poznato, ali i makro i mikroelementi...

Na Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem ministrica poljoprivrede predstavila rezultate iz svog resora

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković sudjelovala je u radu IX. Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem koja je održana 3. rujna 2019. godine u...

Medič ili medna rosa na vinovoj lozi

Medič ili medna rosa je produkt metabolizma većega broja insekata (lisne i štitaste uši, štitastih moljaca, lisne buhe i dr.).Medna rosa pretežno se sastoji...

Dubrovačka ovca

Dubrovačka ruda je pasmina ovaca koja se uzgaja na uskom pojasu Hrvatske obale od poluotoka Pelješca do granice sa Crnom Gorom."Pretpostavlja se da je...

Agrotehnika uzgoja šećerne repe

Šećerna repa je zahvalna kultura za plodored. Budući da zahtjeva kvalitetnu obradu tla, dobru gnojidbu i zaštitu od korova, dugoročno pozitivno utječe na plodnost...

Majski srebrnjak

Majski srebrnjak je stara sorta luka, specifična po tomu što mu je lukovica potpuno bijele boje, spljoštenog izgleda, prosječne težine 60 – 80 grama.Jako...

Prvašićima i ove godine med u nacionalnoj staklenci

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 2. rujna 2019. Javni poziv za iskaz interesa osnivača školskih ustanova za...

Mrijest i oplodnja konzumne pastrve

Spolna zrelost je u našim uvjetima obično u periodu studeni-veljača. Mrijest se obavlja u inkubacijskoj prostiriji u kojoj postoje potrebni uređaji za smještaj priplodne...

Obična smreka

Obična smreka je rasprostranjena u sjevernoj Europi te na brdskim i planinskim područjima srednje i južne Europe.Uglavnom se uzgaja radi potreba drvne industrije, ali...

Ministrica Vučković sastala se s voćarima u Velikoj Ludini

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković sastala se danas, 30. kolovoza 2019. godine u Velikoj Ludini s predstavnicima sektora proizvodnje, skladištenja i distribucije voća. Sastanak je...