Peradarstvo Stranica 3

Peradarstvo

Uzgoj peradi, savjeti i preporuke iz peradarstva…

Zarazni bronhitis kokoši

Zarazni bronhitis kokoši javlja se u kokoši svih dobi te u pilića u dobi od 2 dana do 6 tjedana. Uzročnik je virus, a izvor...

Uzgoj purića

Za intenzivan - brojlerski tov treba uzimati puriće visokoproizvodnih međulinijskih hibrida koje obilježava brzi rast, mali utrošak hrane za kilogram prirasta, odlična kakvoća trupa,...

Suzbijanje tekuti (grinja) kod peradi

Slobodnoživuća ektoparazitska crvena grinja Dermanycus galline poznata kao tekut smatra se najštetnijim parazitom peradi, a posebno velik problem stvara kod uzgoja kokoši nesilica. Grinja je...

Uzgoj fazana – Formiranje matičnog jata

Pri formiranju matičnog jata izdvajanje koka i pijetlova potrebno je osigurati dobre mlade fazane, uvijek se na to formira od jednogodišnjih fazana. Za formiranje matičnog...

Probavni sustav kokoši

Početna proteoliza, kao i mehanički procesi razgradnje hrane, počinju u mišićnome želucu. Ipak, glavni se probavni procesi odvijaju zahvaljujući enzimima iz crijeva. Tu se razgrađuju...

Postupak sa pilićima tijekom uzgoja

Kada su proizvodne prostorije i sva pokretna i nepokretna operna temeljito očišćeni i dezinficirani, po podu se stavlja stelja u sloju od nekih 5-10...

Sakupljanje i čuvanje prepeličjih jaja

Kad se radi o prepelicama koje se drže u malim kavezima onda sakupljanje jaja za inkubiranje ne predstavlja nikakav problem, jer su njihovi kavezi...

Uvjeti smještaja pilića u tovu

Piliće možemo toviti na podu ili u kavezima. Prednost podnoga načina držanja je u boljoj kakvoći pilećih trupova (manje ozljeda) i u manjim ulaganjima,...

Klasičan tov purića

Za taj oblik tova osobito su pogodni purići zagorske pure i manja jata na seoskim gospodarstvima. Prvih 60 dana tova purići se hrane kao i...

Upotreba enzima u hranidbi peradi

Povoljna cijena i očigledni efekti upotrebe enzima u stočnoj hrani doveli su do njihove široke primene u posljednjih nekoliko godina. U početku koristili su se pojedinačni...

Hranidba pilića i nesilica

Starter se daje pilićima tijekom prvih 14 dana tova, a finišer nakon toga do kraja tova. Finišer II može se davati pilićima posljednjih sedam dana...

Pšenica i ječam u ishrani stoke

Kemijski sastav pšenice je znatno varijabilniji nego drugih žitarica. Tako sadržaj proteina varira od 10 do 18%,ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja. Tako visoke temperature...

Suzbijanje tekuti u peradarstvu

Tekuti (pripadaju u člankonožce, rod Acari) su uglavnom ektoparaziti na perju i/ili koži peradi koji se hrane kožnim detritusom i perjem ili sišu krv...

Križevačka kukmasta kokoš

Križevačka kukmasta kokoš nastala je selekcijskim radom uzgajivača Josipa i Katice Vojte iz Križevaca. Podloga za selekciju bile su domaće kukmaste kokoši, odnosno lakši...