Mljekarstvo Stranica 3

Mljekarstvo

Mljekarstvo i proizvodnja mlijeka

Utjecaj hranidbe na sastav i kvalitetu mlijeka

Sastav mlijeka, njegova proizvodnja i kvaliteta predstavljaju rezultat interakcije genetskih i paragenetskih čimbenika, odnosno čimbenika vanjske sredine. Poznavanjem ovih čimbenika može se utjecati na obim...

Veličina dnevnog obroka u ishrani krava

Kako probavni organi krava imaju određenu zapreminu, njihovi obroci moraju biti sastavljeni od krmiva visoke hranidbene vrijednosti. Obroci krava visoke mliječnosti, u usporedbi s onima...

Kako registrirati mljekomat?

Dobar mljekomat koji će zadovoljiti kupce svih dobnih skupina treba imati dobar softver i opremu za plaćanje u kovanicama, papirnatom novcu, karticama i povrat...

Proizvođačima mlijeka pomoć vrijedna 15 milijuna kuna i dodatne potpore iz Programa ruralnog razvoja

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković je s državnim tajnikom Zdravkom Tušekom, ravnateljem Uprave za stočarstvo i kvalitetu hrane Zdravkom Baraćem i ravnateljem Uprave za potpore...

Proizvodnja kozjeg mlijeka

Kozje mlijeko je bijele boje, slatkastog okusa i karakterističnoga mirisa. U usporedbi s kravljim, ima različit lipolitički sastav (veći udjel kapronske, kaprilne i kaprinske masne...

Utjecaj visokih temperatura na domaće životinje

Toplotni udar nastaje uslijed povećanog stvaranja topline u tijelu i smetnji u njenom odavanju. Znači, nije riječ o lokalnom djelovanju uslijed izravnih sunčevih zraka...

Kako postići bolje kemijske karakteristike mlijeka?

Mliječna mast je najvarijabilniji sastojak mlijeka. Od svih čimbenika koji utječu hranidba je najvažnija. Voluminozna hrana – količinom i oblikom (usitnjenost). Glavna voluminozna hrana su...

Stanje u sektoru govedarstva u Republici Hrvatskoj

Posljednjih desetljeća govedarstvo prolazi kroz značajne strukturne promjene, što se može pratiti kroz podatke o prosječnoj veličini stada te broju gospodarstava u govedarstvu. Ukupan broj...

Plansko sparivanje goveda

Plansko sparivanje goveda jedan je od glavnih alata u unapređenju uzgoja. Uključuje planski odabir bika za pojedinu kravu, odnosno junicu, a cilj je dobivanje...

Hranidba krava u ranoj laktaciji po modificiranoj metodi razdoja

Po ovoj se metodi krave ti suhostaju hrane obrokom koji osigurava hranjive tvari za uzdržnu hranu i dnevnu proizvodnju mlijeka od 8 litara. Obrok od...

Higijena mužnje krava

Mlijeko iz zdravog vimena možemo smatrati gotovo sterilnim, a sva kontaminacija takvog mlijeka rezultat je postupaka s njim nakon otpuštanja iz vimena. Ukoliko je vime...

Mužnja ovaca

Za pravilnu mužnju važno je ovce pripremiti. Mužnja prije svega mora biti blag postupak prema životinji kako ne bi došlo do njenog uznemiravanja i...

Tehnološka i tehnička razdoblja u proizvodnji mlijeka

Tehnologija prozvodnje mlijeka kod krava podijeljena je u nekoliko razdoblja koja slijede jedno iza drugoga. Za svaku novu laktaciju, kravi je potrebna i nova priprema....

Priprema za mužnju

Za pravilnu mužnju važno je životinju pravilno pripremiti kroz nekoliko radnih operacija. Mužnja, prije svega, mora biti blagi postupak prema životinji, kako ne bi...