Pčelarstvo

Pčelarstvo

Uzgoj pčela, edukacija i savjeti iz pčelarstva

Smještaj pčelinjeg gnijezda

Pčelinje gnijezdo sastoji se od manjeg ili većeg broja tzv. sati ili satina. Broj satina nije stalan, a zavisi o veličini ili jakosti zajednice,...

Pčelinji otrov

Pčelinji otrov je čisti proizvod organizma pčele. On je izlučevina žalčanog sustava koji ima osnovnu biološku ulogu u štićcnju pčelinje zajednice od neprijatelja.Budući da...

Pripreme za vrcanje meda

Nektar unesen u saće još nije zreo med -sada je tek slatka tekućina koju pčele trebaju preraditi u med.Nektar produžava svoju zriobu u košnici,...

Siva pčela

Medonosna pčela, Apismellifera, izvorno je nastala na području Europe, Afrike i Bliskog istoka. Kroz povijest je utjecaj čovjeka na život pčela bio malen i vjerojatno...

Glavna paša pčela

Već smo rekli da je za boravak pčela jedne normalno razvijene zajednice potrebno u košnici oko 290 dm2 saća.Ako od te površine saća oduzmemo...

Snalaženje pčela u okolini

Pčele se postepeno upoznavaju s okolinom. Još dok vrše poslove samo unutar košnice, izlijeću povremeno pred nju radi orijentacije. Vidimo ih kako lete pred...

Pripreme za rojenje pčela

Pčele se roje u toplo godišnje doba u vrijeme bujnog procvata prirode. U našim se krajevima to zbiva redovito u proljeću, ali uz povoljne...

Vrbe imaju velik značaj za pčelarstvo

Vrbe imaju vrlo velik značaj za pčelarstvo. Gdje god u blizini pčelinjaka ima dosta raznovrsnih vrba, ondje je pčelama osigurana rana proljetna paša i...

Iskorištenje prirodnih matičnjaka

Doba rojenja nije moguće fiksirati jer ono varira ne samo prema našim klimatskim prilikama i pašama nego je ono na istom području pojedinih godina...

Grinjavost pčela

Grinjavost je prijelazna nametnička bolest odraslih pčela, a uzrokuje ju mala grinja Acarapis woodi. Ta se grinja razmnaža i živi u prvom paru pčelinjeg...

Suzivanje prostora u proljeću

Mnogi pčelari, naročito amateri, prakticiraju rano u proljeće suzivanje prostora radi boljeg i lakšeg održavanja topline.Suzivanje prostora pogoduje jačem i bržem razvoju legla i...

Paralize pčela

Paraliza je zarazna bolest pčela, uzrokovana virusom. Raširena je u mnogim državama, a javlja se i u našoj. Prenosi se iz košnice u košnicu...

Pesticidi i pčele

Prema analizama provedenih upitnika gubici u pčelarstvu su u Hrvatskoj se posljednjih nekoliko godina kreću od 12 do 15 % (procjena Veterinarskog fakulteta Zagreb,...

Smještaj pčelinjaka

Pčelinjake dijelimo na otvorene, koji stoje slobodno u prirodi, i zatvorene.Otvoreni pčelinjak sastoji se od komada zemljišta, obično ograđenog, i od košnica sa pčelama...