Konjogojstvo

Konjogojstvo

Savjeti i preporuke u uzgoju konja

Kako postići stabilniji udio mahunarka u smjesama?

DTS/TDS s udjelom mahunarka 30 – 60%, čine se optimalnim zbog više razloga: velike količine simbiozno vezanog N2 iz zraka, visokih prinosa krme visoke...

Maleus kopitara

Maleus je obično kronična bakterijska zarazna bolest kopitara koja je veoma opasna i za ljude. U posljednjih nekoliko desetljeća ove bolesti nema u Europi. Uzročnik...

Rinopneumonitis konja

Rinopneumonitis konja je akutna virusna zarazna bolest kopitara koja se klinički očituje respiratornim simptomima, pobačajima i neurološkim poremećajima s mogućim smrtnim ishodom, a uzrokovana...

Kako postići stabilniji udio mahunarka u smjesama?

DTS/TDS s udjelom mahunarka 30 – 60%, čine se optimalnim zbog više razloga: velike količine simbiozno vezanog N2 iz zraka, visokih prinosa krme visoke...

Ždrebećak

Ždrebaćak je akutna bakterijska zarazna bolest konja od koje uglavnom obole ždrebad, i to sva, kada se bolest pojavi u ergelama. Uzročnik je otporan u...

Problemi u ponašanju konja

Problemi u ponašanju konja često imaju korijene u traumama iz rane mladosti. Neki uzgajivači prakticiraju naglo odvajanje ždrebadi od majke, držeći ih potom u zamračenoj...

Salmoneloza u konjogojstvu

Salmonele nastanjuju crijeva i žučni mjehur mnogih životinja koje ih stalno ili povremeno izlučuju izmetom. Kao izvor infekcije mnogo su značajniji subklinički izlučivači jer...

Timarenje konja

Pod “timarenjem” podrazumijevamo redovitu aktivnost nužnu za pravilno održavanje konja. Kao što je ranije naglašeno, konj je na slobodi savršeno sposoban za održavanje vlastite...

Specifičnosti kod hranidbe konja

Konji, za razliku od ostalih biljojeda, nemaju složen želudac. Probava se kod konja događa u crijevima, tj. fermentacija se odvija u velikom slijepom crijevu,...

Ministrica Vučković na Izbornoj skupštini Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH) predstavlja krovni nacionalni središnji savez s ciljem organizacije provedbe uzgoja pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak na području Republike...

Identifikacija i označavanje kopitara

Identifikacija i označavanje kopitara u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno Uredbi komisije EU 2015/262. Do 2008. godine kopitari u Republici Hrvatskoj označavani su, uz...

Kontagiozni metritis konja

Kontagiozni metritis konja spolno je prenosiva zarazna bolest uzrokovana bakterijom Taylorella equigenitalis. Bolest je prvi puta opisana 1977. godine u Velikoj Britaniji i Irskoj, a...

Ždrebljenje kobile

Nakon pripusta u prvoj polovini ždrebnosti kobila se njeguje i hrani kao i ostali konji te radi redoviti posao. U drugoj polovini ždrebnosti na...

Vladanje konja

Hodovi koje konj rabi su korak, kas, galop i rjeđi tölt (telt – samo kod islandskih konja), te rahvan (neki konji u Americi). Korak je...