3.4 C
Zagreb
29 . studeni 2023
Konjogojstvo

Konjogojstvo

Savjeti i preporuke u uzgoju konja

Kako hraniti konje?

Konji, za razliku od ostalih biljojeda, nemaju složen želudac. Probava se kod konja događa u crijevima, tj. fermentacija se odvija u velikom slijepom crijevu,...

Hrvatski posavac

U narodu ga još zovu posavski konj, posavec i posavski bušak. Kao što mu ime govori, nastao je na području slivnog toka rijeke Save...

Lipicanac

Izvorno uzgojno područje je Lipica u Sloveniji, a uzgoj se proširio na Hrvatsku, Austriju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, Rumunjsku, Vojvodinu, Srbiju, Crnu Goru, Italiju,...

Lipicanac, jedna od najstarijih kulturnih pasmina u Europi

Kao godina početka postojanja lipicanske pasmine uzima se 1580. godina kada je utemeljena ergela Lipica (Slovenija), a prvi lipicanci na hrvatsko tlo dolaze 1700....

Kada početi s napasivanjem u proljeće?

Pašnjaci izlaze iz zime oslabljeni i iscrpljeni od niskih temperatura, golomrazica… Važno je u proljeće ih pustiti da dovoljno narastu i počnu proizvoditi hranjive tvari...

Dobrobit konja i dionika u konjičkom sportu

Fédération Equestre Internationale (FEI) je međunarodna krovna organizacija koja propisuje pravila za olimpijske konjičke discipline: preponskog i dresurnog jahanja te eventinga kao i pravila...

Kako postići stabilniji udio mahunarka u smjesama?

DTS/TDS s udjelom mahunarka 30 – 60%, čine se optimalnim zbog više razloga: velike količine simbiozno vezanog N2 iz zraka, visokih prinosa krme visoke...

Međimurski konj

Međimurski konj nastao je na prostoru Međimurja koje je u obliku trokuta geografski ograničeno prirodnim granicama koje čine rijeke Drava i Mura te na zapadnoj...

Koliko dana nakon oždrebljenja se može pripustiti kobila?

Kobila se nakon ždrijebljenja može ponovno pripustiti onda kada se u potpunosti oporavila od poroda te kada je ušla u novi ciklus (estrus) što...

Koliko paše treba konju?

Količina krme koju pašnjak može dati varira ovisno o godišnjem dobu, botaničkom sastavu pašnjaka, trajanju ispaše i menadžmentu pašnjaka. Osim onoga što konji konzumiraju, mora...

Priprema i održavanje pastuha u rasplodu

Pastuh ima ključnu ulogu u rasplođivanju svih pasmina i kategorija konja jer se, neovisno o tome koristimo li ga za prirodni pripust, umjetno osjemenjivanje...

Kako pravilno koristiti žitarice u hranidbi konja?

Pojedini uzgajivači premalo pozornosti posvećuje problematici hranidbe konja i bolestima koje nastaju kao pogreška u sastavljanju obroka. Najčešće se svodi na osobna iskustava pritom se...

Kako postići stabilniji udio mahunarka u smjesama?

DTS/TDS s udjelom mahunarka 30 – 60%, čine se optimalnim zbog više razloga: velike količine simbiozno vezanog N2 iz zraka, visokih prinosa krme visoke...

Maleus kopitara

Maleus je obično kronična bakterijska zarazna bolest kopitara koja je veoma opasna i za ljude. U posljednjih nekoliko desetljeća ove bolesti nema u Europi. Uzročnik...