Konjogojstvo

Konjogojstvo

Savjeti i preporuke u uzgoju konja

Koliko dana nakon oždrebljenja se može pripustiti kobila?

Kobila se nakon ždrijebljenja može ponovno pripustiti onda kada se u potpunosti oporavila od poroda te kada je ušla u novi ciklus (estrus) što...

Koliko paše treba konju?

Količina krme koju pašnjak može dati varira ovisno o godišnjem dobu, botaničkom sastavu pašnjaka, trajanju ispaše i menadžmentu pašnjaka. Osim onoga što konji konzumiraju, mora...

Priprema i održavanje pastuha u rasplodu

Pastuh ima ključnu ulogu u rasplođivanju svih pasmina i kategorija konja jer se, neovisno o tome koristimo li ga za prirodni pripust, umjetno osjemenjivanje...

Kako pravilno koristiti žitarice u hranidbi konja?

Pojedini uzgajivači premalo pozornosti posvećuje problematici hranidbe konja i bolestima koje nastaju kao pogreška u sastavljanju obroka. Najčešće se svodi na osobna iskustava pritom se...

Kako postići stabilniji udio mahunarka u smjesama?

DTS/TDS s udjelom mahunarka 30 – 60%, čine se optimalnim zbog više razloga: velike količine simbiozno vezanog N2 iz zraka, visokih prinosa krme visoke...

Maleus kopitara

Maleus je obično kronična bakterijska zarazna bolest kopitara koja je veoma opasna i za ljude. U posljednjih nekoliko desetljeća ove bolesti nema u Europi. Uzročnik...

Rinopneumonitis konja

Rinopneumonitis konja je akutna virusna zarazna bolest kopitara koja se klinički očituje respiratornim simptomima, pobačajima i neurološkim poremećajima s mogućim smrtnim ishodom, a uzrokovana...

Kako postići stabilniji udio mahunarka u smjesama?

DTS/TDS s udjelom mahunarka 30 – 60%, čine se optimalnim zbog više razloga: velike količine simbiozno vezanog N2 iz zraka, visokih prinosa krme visoke...

Ždrebećak

Ždrebaćak je akutna bakterijska zarazna bolest konja od koje uglavnom obole ždrebad, i to sva, kada se bolest pojavi u ergelama. Uzročnik je otporan u...

Problemi u ponašanju konja

Problemi u ponašanju konja često imaju korijene u traumama iz rane mladosti. Neki uzgajivači prakticiraju naglo odvajanje ždrebadi od majke, držeći ih potom u zamračenoj...

Salmoneloza u konjogojstvu

Salmonele nastanjuju crijeva i žučni mjehur mnogih životinja koje ih stalno ili povremeno izlučuju izmetom. Kao izvor infekcije mnogo su značajniji subklinički izlučivači jer...

Timarenje konja

Pod “timarenjem” podrazumijevamo redovitu aktivnost nužnu za pravilno održavanje konja. Kao što je ranije naglašeno, konj je na slobodi savršeno sposoban za održavanje vlastite...

Specifičnosti kod hranidbe konja

Konji, za razliku od ostalih biljojeda, nemaju složen želudac. Probava se kod konja događa u crijevima, tj. fermentacija se odvija u velikom slijepom crijevu,...

Ministrica Vučković na Izbornoj skupštini Središnjeg saveza udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka

Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka (SSUUHH) predstavlja krovni nacionalni središnji savez s ciljem organizacije provedbe uzgoja pasmine konja hrvatski hladnokrvnjak na području Republike...