Kunićarstvo

Kunićarstvo

Savjeti i preporuke u uzgoju kunića

Razmnožavanje kunića

Ljeti plodnost opada zbog visokih temperatura. Pritom je pad plodnosti linearan. Prilikom rasta temperature s 20°C na 28°C plodnost će se smanjivati obrnuto proporcionalno rastu...

Djetelina i mahunarke u hranidbi kunića

Smiljkita, lucerka, inkarnatka i crvena djetelina odlična su hrana za kuniće. Od mahunarki, kao hrana za kuniće najčešće se uzima grahorica i stočni grašak. Djeteline...

Privremena jalovost kunića

U skupinu privremene jalovosti ubrajamo prividnu bređost, poremećaje vezane uz godišnje doba, linjanje, bolesti nogu i nepravilno iskorištavanje. Prividna (lažna) bređost javlja se kada kod...

Greške u uzgoju kunića

Da bi kunići mogli zadovoljiti postavljeni zahtjev, treba im pružiti udoban smještaj i ostale odgovarajuće uvjete. Ako se to ne drži na umu, nema uspjeha...

Promjene na nogama kunića

Osnovni uzrok ove pojave je loš i neprikladan pod kaveza u kojem su smješteni kunići. Najčešće su u pitanju neravni i hrapavi podovi, zatim...

Belgijski orijaš

Belgijski orijaš poznat i pod imenom flamanac ili flamanski orijaš. Jedna je od najkrupnijih pasmina koja je i kod nas prilično rasprostranjena. Krupnoća grla uglavnom...

Gomolji i korijenje u prehrani kunića

Unašem klimatskom području od gomoljača najzastupljeniji su krumpir i čičoka, a od korjenjača različite vrste repa i mrkva. Ubrajamo ih u skupinu sočnih voluminoznih krmiva...

Vrste kaveza za uzgoj kunića

Svaki kavez mora imati i prateću opremu u koju ubrajamo jaslice za sijeno i zelenu krmu, hranilicu, pojilicu i kutiju za gnijezdo. Ova oprema...

Izbor mužjaka kunića za rasplod

Izreka »mužjak je pola stada«, često upotrebljavana u krugu uzgajača kunića, ukazuje na posebno značenje kunića mužjaka koji se pari s mnogo ženki i...

Objekti za uzgoj kunića

Za optimalne proizvodne rezultate i besprijekorno održavanje zoohigijenskih uvjeta najbolje je da prostor za uzgoj kunića ima najmanje dva međusobno odvojena dijela. U jednom dijelu...

Pasmine kunića

Težina velikih pasmina kreće se od 5,5 kg nadalje, kod srednjih od 2,5 do 5,5 kg , kod malih i patuljastih od 0,5 do...

Tov kunića

Mladi se klasično odbijaju sa 8, 10 ili 12 tjedana starosti. U intenzivnim uvjetima proizvodnje mladunci se odbijaju sa 4-8 tjedana starosti. Tov kunića počinje...

Hranidba kunića u ekstenzivnom uzgoju

Ako se kunići drže u malim skupinama na ekstenzivan način, može ih se hraniti voluminoznom hranom. Za takav način držanja kunića prema može se...

Hranidba kunića

Pravilna hranidba kunića kakvoćom i količinom uravnoteženom hranom najjednostavnija je ako ih hranimo kupljenom, gotovom, tvornički pripremljenom hranom - smjesom. Prilikom nabave takve hrane u...