Ovčarstvo

Ovčarstvo

Uzgoj ovaca, savjeti i preporuke iz ovčarstva…

Tov janjadi

Danas u svijetu postoje pasmine ovaca koje su selekcijom usmjerene za proizvodnju mesa. U njihovoj selekciji pozornost nije bila usmjerena samo na proizvodnju što...

Dubrovačka ovca

Dubrovačka ruda je pasmina ovaca koja se uzgaja na uskom pojasu Hrvatske obale od poluotoka Pelješca do granice sa Crnom Gorom."Pretpostavlja se da je...

Paška ovca

Paška ovca je nastala križanjem izvorne paške otočne pramenke s pasminama finijeg runa. Glavni utjecaj u stvaranju paške ovce imali su ovnovi pasmina merino...

Zarazna šepavost ovaca

Kažemo da je zarazna šepavost bolest ovčara. Javlja se najčešće kao posljedica loših uvjeta držanja i loše brige vlasnika o ovcama. U stado se...

Određivanje starosti ovaca

Odrasla ovca ima 32 zuba; 24 kutnjaka (12 u gornjoj i 12 u donjoj čeljusti), te 8 sjekutića u donjoj čeljusti.Kutnjaci se dijele na...

Odabir ovaca za proizvodnju mlijeka

Mliječno ovčarstvo karakteriziraju uzgoji ovaca, uglavnom u predjelima gdje su one i nastale autohtone pasmine, s obzirom na veće zahtjeve u smještaju i klimi.Ta...

Istarska ovca

Područje nastanka i uzgoja istarske ovce naš je najveći poluotok Istra (ukupne površine 3556 km2), po kojemu je ova pasmina i dobila ime.Na području...

Istarska ovca

Područje nastanka i uzgoja istarske ovce naš je najveći poluotok Istra, po kojemu je ova pasmina i dobila ime.U posljednja su tri stoljeća autohtone...

Mačji repak u ishrani stoke

Mačji repak se može s uspjehom koristiti za spremanje sijena, silaže, ishranu u zeleno, pa čak i za ispašu.Za spremanje kvalitetnog sijena mačji repak...

Hranidba janjadi mliječnom zamjenicom

Umjetna hranidba janjadi podrazumijeva hranidbu janjadi putem dude i bočice ili umjetne pojilice (kante s dudama). Janjad možemo hraniti odnosno prihranjivati ovčjim, kozjim ili...

Krčka ovca

Stoljetno napasanje prostranih krčkih pašnjaka, autohtonim i s tim prostorom saživjelim ovcama, izravno se odražava na održavanje botaničke strukture, odnosno sprečavanje procesa sukcesije i...

Što trebate znati o ovčjem mlijeku

Ovčje mlijeko je bijele boje, ugodna okusa i većinom bez mirisa.Količina i sastav mlijeka ovisni su o velikome broju čimbenika, prema kojima se može...

Soja u hranidbi stoke

Jedna je od najstarijih kultiviranih biljaka koja čini velik udio u prehrani, osobito u ljudskoj, uz rižu, bilo kao kuhano zrno ili kao brašno,...

Dodaci stočnoj hrani u zimskim obrocima

U hranidbi svih životinja pa tako i preživača vodi se briga da hranidbeni obroci budu dobro sastavljeni i uravnoteženi, a to znači da obrok...