Šumarstvo

Šumarstvo

Čileanski bor

Čileanski bor prvi put spominje čileanski isusovac, svećenik i prirodoslovac Juan Ignacio Molina 1782. pod nazivom Pinus araucana, a konačno ime dao mu je...

Japanska hiba

Japanska hiba, latinski Thujopsis dolabrata, i samim svojim imenom ukazuje na sličnost sa spomenutom vrstom. Latinsko ime roda Thujopsis nastalo je od riječi thuja –...

Vilina kola

Prve znanstvene teorije o uzroku nastanka vilinih kola pojavile su se tek krajem 18. stoljeća, a nagađalo se da ih uzrokuju munje ili krtice. Prva...

Crna joha je ljekovita, pionirska i medonosna biljka

Crna joha (lat. Alnus glutinosa L. Geartn) pripada redu Fagales kojem pripadaju naše najvrednije šumske vrste drveća kao što su hrast i bukva. Johe pripadaju...

Jednokoštuničavi ili bijeli glog

Rod glogova (Crataegus) obuhvaća približno 900 vrsta iz porodice ruževki (Rosaceae), uglavnom trnastog listopadnoga grmlja, a rjeđe niskoga drveća, od kojih je pretežit broj...

Kiseli ruj, često drvo naših parkova

Kiseli ruj prirodno je rasprostranjen na području istoka Sjeverne Amerike. U Hrvatskoj se uzgaja kao parkovna vrsta. Što se tiče tla nema posebnih zahtjeva. Raste...

Golemi mamutovac

Golemi mamutovac, golema sekvoja (Sequoiadendron giganteum) je jedina vrsta roda Sequoiadendron. To je najveća crnogorična vrsta drveća, jedna od najvećih i najdugovječnijih biljnih vrsta...

Ginko biloba – prekrasno i ljekovito drvo

Kao simbol dugovječnosti te poveznica između daleke prošlosti i sadašnjosti, Ginko biloba se smatra jednim od svjetskih čuda koje je preživjelo i katastrofu poput...

Cretna breza

Cretna breza listopadno je drvo, porodice Betulacae, red Fagales. Naraste do 30 metara, a krošnja joj je nježna i prozračna, više-manje visećih grana. Kora stabala...

Funkcije boja u svijetu bilja

Najpoznatiji biljni pigment smješten u staničnom organelu kloroplastu je klorofil. Opće je poznato da su klorofili zaduženi upijati sunčevu svjetlost i pretvarati je u energiju...

Rebrača, ugrožena paprat u našim šumama

U Hrvatskoj ova paprat raste u jelovoj i bukovoj šumi s rebračom, kao najzastupljenija vrsta u prizemnom rašću, a diljem Europe je vrlo ugrožena...

Mjere zaštite od šumskog štetnika gubara

Gubar je značajni šumski štetnik koji se pojavljuje najčešće na hrastovima ali i na drugim vrstama listača poput bukve, graba, lijeske, brijesta i pitomog...

Zanimljivosti o lovoru

U staroj Grčkoj povezuju ga s Apolonom, grčkim bogom proročanstva, poezije i izlječenja koji je nosio lovorovo lišće na glavi u spomen na neuzvraćenu...

Lazarkinja

Lazarkinja, mirisna lazarkinja (Asperula odorata; Galium odoratum) je trajna, do 50 cm visoka zeljasta šumska biljka iz porodice broćevki (Rubiaceae), rasprostranjena u pretežitom dijelu...