Šumarstvo

Šumarstvo

Kamforovac, drvo iz porodice lovora

Kamforovac je visoko zimzeleno suptropsko drvo iz porodice lovora, koje raste u prostranim šumama na obalama Kine... Najviše je kultiviran na Tajvanu i Japanu, manje...

Sitnolisna lipa

Malolisna lipa, kasna ili sitnolisna lipa raste na području Europe, europskoga dijela Rusije, Krima i Kavkaza. Stablo dosegne visinu do 30 m, ima široku, gusto...

Obična američka duglazija

Sedamdesetih godina 20. stoljeća se započelo sa podizanjem šumskih kultura u Hrvatskoj. Udio šumskih kultura od tada varira i danas iznosi oko 3 %...

Maklura, drvo šuma i parkova

Maklura je rod listopadnoga drveća iz porodice dudovki (Moraceae), s jednostavnim, naizmjeničnim listovima i jednospolnim cvjetovima u gustim cvatovima. Ocvijeće ženskih cvjetova postaje mesnato te...

Planika ili maginja

Planika je vazdazeleni grm ili omanje stablo. Opisao ju je Carl Linne u svojem djelu Species Plantarum 1753. godine i tu joj nadjenuo znanstveni...

Pojednostavljeno osnivanje prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu

Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 87/2019) stupa na snagu...

Dugotrajni vijek hrasta lužnjaka

Doseže visinu i do 50 m, a ističe se i promjerom do 2,5 m te starošću do oko 1500 godina. Krošnja je vrlo razgranata,...

Smanjenje naknade na šumi i šumskom zemljištu od 30 do 90 posto

U postupku izdvajanja šuma i šumskih zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske iz šumskogospodarskog područja, naknada za smanjene općekorisne funkcije šuma predstavlja preveliki teret pravnim...

Obična smreka

Obična smreka je rasprostranjena u sjevernoj Europi te na brdskim i planinskim područjima srednje i južne Europe. Uglavnom se uzgaja radi potreba drvne industrije, ali...

Korisne bagremove značajke

Bagrem lista pokraj travnja ili na početku svibnja, a cvate obilno, i to polovicom svibnja. Bagrem ima vrlo kvalitno drvo (a time i široku primjenu),...

Obični ili mediteranski čempres

Obični ili mediteranski čempres raste kod nas najčešće u južnoj Dalmaciji. Pradomovina mu je sjeverni Iran, odakle se proširio čitavim Sredozemljem. Danas raste na vrlo...

Obični divlji kesten

Rod divljih kestena obuhvaća približno 25 vrsta bjelogoričnog listopadnog drveća i grmlja Sjeverne Amerike, jugoistočne Europe i Azije te djelomice suptropskih predjela, iz porodice...

Legende i mitovi o hrastu

U Europi su se sve do 4000 godina prije Krista, cijelim kontinentom prostirale ogromne hrastove šume, čija su stabla bila orijaških razmjera. Kasnije, udjel...

Tulipanovac, autohtono drvo Sjeverne Amerike

Liriodendron L. ili tulipanovac, rod je listopadnog drveća iz porodice Magnoliaceae i obuhvaća dvije vrste, jednu iz Sjeverne Amerike i jednu iz Kine. Američki tulipanovac...